Skolansvariga gav idéer om lärarutbildning

Sebastian Piepenburg, Per Nilsson och Lisbeth Gunnarsson diskuterar.

Sebastian Piepenburg, Per Nilsson och Lisbeth Gunnarsson deltog vid tisdagens workshop.

Vad är en riktigt bra lärarutbildning? Den grundfrågan diskuterade på tisdagen ett 40-tal personer med ansvar för skolor i Örebro län. Svaren ska användas för att vidareutveckla den lärarutbildning som finns i dag.

För andra gången arrangerade Örebro universitet på tisdagen workshop kring framtidens lärarutbildning. I december möttes i första hand lärare och studerande vid en liknande träff. Denna gång var det främst skolhuvudmän och rektorer som var inbjudna för att ge sina åsikter och idéer inför formandet av universitetets framtida lärarutbildning.
Deltagare fick börja seminariet med att själva sätta agendan för vad de ville diskutera utifrån frågan "Vad menar vi med att göra en riktigt bra lärarutbildning?"

Vilka utbildningar behövs i framtiden

Det kom många förslag som hade tydlig koppling till deras ledande roller på länets skolor. Under eftermiddagen diskuterades bland annat runt kommunikation – hur talar vi om läraryrket, vilka utbildningar behövs nu och i framtiden, hur ska vi ta tillvara på utvärderingar från lärarstudenterna, hur förbereder vi lärarna för den ökande digitaliseringen, borde det finnas fler vägar in till lärarutbildningen, vad ska lärare lära våra barn utanför ämnet, hur skapar vi en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2.0.

Kopplingen mellan utbildning och rollen som lärare kom upp i en av grupperna. Sebastian Piepenburg, som snart läst klart på lärarprogrammet vid Örebro universitet, efterlyste möjligheten att på utbildningen använda filmer inspelade på undervisningslektioner i grundskolan. Han menade att genom att analysera dem skulle de kunna diskutera konsekvenser av olika handlingsmodeller och lägga teoretiska perspektiv på dem.

Kunskap från de som vet hur det fungerar

– Den här workshopen är väldigt viktigt för det fortsatta förändringsarbetet av universitetets lärarutbildning. Dels får vi kunskap från personer som på något sätt tar emot de lärare och förskollärare vi utbildar vid universitetet. De har kunskap om hur det faktiskt fungerar. Det är viktigt för oss att fånga upp den erfarenhet de har, sa Johan Öhman som leder utredningen där åsikter från workshopen ska användas.

– Deltagarna här i dag ser också framtidens skola. Flera av förslagen på infallsvinklar för diskussion handlade om vilka samhällsförändringar som är på gång. Där har vi inom akademin kunskap ur vårt perspektiv, och de som jobbar ute i skolan har en annan konkret upplevelse av förändringen. Frågan landar i vilka kompetenser vi vill ge framtidens lärare.

Dialog på nytt sätt för få input

Anna-Karin Andershed, prorektor och ansvarig för utbildningarna vid Örebro universitet, såg workshopen som en start på en annan typ av dialog än vad som varit fallet tidigare.
– Jag hoppas detta ska leda till att vi ska få en massa input, både väntad och oväntad. Sedan måste vi vara beredda att lyssna och förvalta de idéer vi får, sa Anna-Karin Andershed.
Innehållet vid tisdagens diskussioner ska vara en del i det fortsatta utredningsarbetet. En rapport ska vara klar sista mars 2017. Den blir i sin tur grunden för det fortsatt arbetet med att utveckla universitetets lärarutbildning.

Text och bild: Cathrine Gustavsson