Speciell matematik för gymnasister på besök

Aula Nova med gymnasieelever.

Anders Edfeldt gav runt 200 elever från Rudbecksgymnasiet och Alléskolan prov på matematik för ekonomer.

Det behöver inte vara svårare än så här. Anders Edfeldt höll på fredagen en specialföreläsning i matematik för runt 200 elever som går ekonomiprogrammen på Rudbecksgymnasiet i Örebro och Alléskolan i Hallsberg.

Bild på elever

Matematiken är inget stort hinder för ekonomer tycker Malin Hällgren och Emma Andersson, Rudbecksgymnasiet.

Det är andra året i rad som Anders Edfeldt, lärare i nationalekonomi, visar möjliga nya studenter prov på hur matematik hör ihop med universitetsstudier i ekonomi.

Upprinnelsen är att han blev kontaktad av lärare i matematik på Rudbecksgymnasiet.

– De berättade att många av eleverna som läser ekonomi inte är intresserade av matematik. Samtidigt vill eleverna fortsätta att läsa ekonomi på universitetet. Och då måste man använda matematik, konstaterar han.

Resultatet av kontakten blev den första speciallektionen för ekonomieleverna på Rudbecksgymnasiet förra året. Är det inte svårare än så här, var en reaktion som mötte läraren Anders Edfeldt.

Som en del av detta samarbete har två matematiklärare gått en grundkurs i nationalekonomi för att få egen erfarenhet av kunskapskraven i ämnet.

– Nu kan jag ge exempel på hur matematiken används i ekonomi och mer motivera eleverna, säger Malin Wike, en av lärarna.

Bild på lärare

Malin Wike, gymnasielärare i matematik, har läst in en kurs i nationalekonomi. Anders Edfeldt är universitetslärare i ämnet.

Emma Andersson och Malin Hällgren går på ekonomiprogrammet på Rudbecksgymnasiet:

– När jag väl fattat så är det intressant med matematik och våra lärare är väldigt bra på att rikta in lektionerna på ekonomi. Och så finns det möjlighet till extra stöd, säger Emma Andersson.

– Vi tänker på matematik som en del av ekonomi i skolan och här på universitetet är det bra att få se hur ekonomer jobbar med matematik, säger Malin Hällgren, som ändå planerar att rikta om sina fortsatta studier mot naturvetenskap.

Anders Edfeldt stod på scen i Aula Nova på fredagen, denna gång för många fler gymnasielever än året innan.

Hur ser då en möjlig matteuppgift för ekonomer ut? Jo, det kan vara: ” ”Du ska arrangera en gratiskonsert till förmån för världens flyktingar. Artisterna ställer upp gratis och kommunen står för lokalen. Vad ska biljetterna kosta för att maximera intäkterna?”