STINT-pengar till internationellt samarbete

Terese Glatz, Christy Buchanan, en av de tre kollegor som ingår i STINT-projektet och Juliette Lamargue.

Terese Glatz, Christy Buchanan, en av de tre kollegor som ingår i STINT-projektet och Juliette Lamargue, som Terese jobbade med i North Carolina.

Terese Glatz är tillbaka i Örebro efter tre år vid Wake Forest University i North Carolina där hon gjort en postdok finansierad av Vetenskapsrådet. Nu har hon fått medel från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, för att kunna fortsätta ett nära samarbete med sina internationella kollegor. De undersöker föräldrars relation till sina barn.

Terese Glatz, forskare och lektor i socialt arbete vid Örebro universitet, har bland annat undersökt varför föräldrars tilltro till sin förmåga att påverka sina barn minskar mer hos vissa föräldrar än hos andra. Ett skäl kan vara att föräldrar har en negativ inställning till tonårstiden—att de förväntar sig att denna tid ska vara jobbig och barnet ska bli mer svårhanterlig.

– Det är viktigt att tro på sig själv som förälder och försöka påverka genom att vara involverad och skapa en varm relation. Men föräldrars beteende och tilltro påverkas även av barnet. Föräldrar som har ett barn som utmanar och är svårare att hantera minskar mer i sin tilltro.

– Föräldrar har mycket att vinna på att tänka positivt och att jobba på föräldra-barn relationen. Resultaten från postdokprojektet visar bland annat att föräldrars tankar kring barns beteende och en öppen och bra kommunikation med barnet kan påverka deras tilltro .

Tack vare STINT-pengarna kommer hon spendera ytterligare en månad vid Wake Forest University för att avsluta projekt och undervisa.

Hon kommer dessutom kunna delta på en konferens i Holland tillsammans med tre kollegor från USA. Till sist kommer hon att anordna en internationell konferens vid Örebro universitet under nästa år.