Studerar män för ökad jämställdhet

Daniel Alsarve

Daniel Alsarve

Över 120 forskare, aktivister och beslutsfattare från ett trettiotal länder har kommit till Örebro universitet för att diskutera män och maskulinitet. Genom att förändra snäva föreställningar om män och manlighet kan samhället bli mer jämställt och rättvist.

Liisa Husu

Liisa Husu

– Kritisk forskning om män, maskulinitet och manlighet har blivit allt viktigare inom genusforskning, samhällsforskning och på jämställdhetsområdet. Det gäller att forska om män som män, och inte ta det som män representerar, gör eller säger för givet i forskningen, politiken och samhället, säger Liisa Husu, professor i genusvetenskap vid Örebro universitet.

Tre dagar, över 110 föredrag och nästan 40 teman knutna till våld, sexualitet, känslor, sport, historia, faderskap, arbete, ekonomi, hälsa och politik. Daniel Alsarve, som jobbar på Örebro läns idrottsförbund, är en av dem som berättar om sin forskning på konferensen.

Unga satsar jämt

Han har skrivit en doktorsavhandling om demokrati och jämställdhet i idrottsföreningar vid Örebro universitet och sedan augusti 2014 jobbar han i ett projekt som heter Unga satsar jämt – ett projekt om maskulinitet och idrott och är finansierat av Allmänna arvsfonden.

– Många idrottsorganisationer styrs av män, som tar beslut som gynnar män. Det kan gälla träningstider och hur klubben fördelar pengar. Vi vill ifrågasätta och få män att reflektera över besluten de tar. Detta är inte unikt för idrotten utan gäller även företag och akademi, säger Daniel Alsarve.

Han arbetar med att utmana stereotyper och ifrågasätta värderingar. Om manlighet innebär att vara tuff och hård och våld är ett sätt att ta sig fram inom och kring idrotten - hur bra blir då samhället när idrotten gör pojkar till män?

– Idrotten har en stor publik, är förebild för miljoner unga och fostrar varje dag flickor och pojkar till vuxna individer. Idrottsrörelsen måste vara en del av samhällets jämställdhetsarbete, säger Daniel Alsarve.

Förändrar arkitektur

Konferensen är ett samarbete mellan Örebro läns idrottsförbund, Nordisk förening för forskning om män och maskuliniteter (NFMM), Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS) vid Örebro universitet och GEXcel International Collegium for Advanced Transdisciplinary Gender Studies.

Sam de Boise

Sam de Boise

– Det är spännande att så många deltagare från olika länder är representerade här. Det är jätteviktigt för att utveckla olika forskningsperspektiv och bidra till nya samtal om män och maskuliniteter som kopplats till jämställdhetsfrågor över hela världen, säger Sam de Boise, som tillhör CFS vid Örebro universitet.

Kritisk forskning om män och maskuliniteter är ett av fokusområdena vid CFS och Sam de Boise forskar om musikbranschen och hur den behandlar män och kvinnor. För honom är konferensen ett sätt att ta in ny kunskap och bygga internationella nätverk.

– Jag blev riktigt förvånad när Janek Ozmin visade hur maskulinitetsnormer har förändrat bostäders arkitektur i Sverige och USA under 1900-talet och hur arkitektur i sin tur har förändrat maskulinitetsnormer, säger Sam de Boise.

Text och foto: Linda Harradine

Över 120 forskare, politiska beslutsfattare, praktiker och aktivister från ett trettiotal länder samlas till den internationella konferensen "Män och maskuliniteter: Politik, policy, praktik" mellan den 14-16 juni vid Örebro universitet.
Konferensen finansieras av Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond.