This page in English

Tablett hindrar gluten att nå tunntarmen

Savanne Holster och Julia König

Julia König (till höger) är huvudförfattare till studien som visar att en tablett med ett visst enzym hindrar gluten från att nå tunntarmen. Med tabletten kan glutenkänsliga äta mindre mängder gluten utan få problem, som till exempel magont. Doktoranden Savanne Holster (till vänster) har också deltagit i studien.

En tablett gör det möjligt för glutenkänsliga personer att äta små mängder gluten utan att få symptom som gaser i magen, diarré och magont. Tabletten är ett resultat av en studie vid Örebro universitet som presenterats vid en vetenskaplig konferens i Chicago av Örebroforskaren Julia König.

Tabletten innehåller ett specifikt enzym, Aspergillus niger-derived prolyl endoprotease (AN-PEP), och tas tillsammans med måltider där gluten ingår och hindrar en betydande del av glutenet från att nå tunntarmen.

– Det här ämnet gör det möjligt för glutenkänsliga personer att känna ökad trygghet, exempelvis när de är ute med vänner på restaurang och inte kan vara säkra på om det de äter verkligen är fritt från gluten, säger Julia König, studiens huvudförfattare och forskarassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet som presenterade resultatet vid ”Digestive Disease Week 2017”, ett internationellt forum för läkare och forskare inom områdena gastroenterologi, hepatologi, endoskopi och mag- och tarmkirurgi, som i år arrangerades i Chicago, USA.

Inte möjligt att börja äta gluten

Julia König betonar att hennes forskarteam i studien inte testade enzymet på personer med celiaki,  eftersom gluten även i mycket små mängder kan ge upphov till långvariga problem för dessa patienter. Hennes rekommendation är därför att glutenpatienter inte ska se det här enzymet som något som kan hjälpa dem att börja äta gluten igen. Men om personer med celiaki av misstag fått i sig gluten  kan tabletten hjälpa.

I den här studien har 18 personer med en egenrapporterad glutenkänslighet deltagit, som fick äta en gröt med två söndersmulade vetekakor som innehöll gluten. En grupp fick en hög dos av AN-PEP, en annan grupp en låg dos och en tredje grupp fick placebo. Forskarna mätte sedan glutennivåerna i magsäcken och tunntarmen under en tretimmarsperiod.

Studien visade att AN-PEP, i både höga och låga doser, bröt ner gluten både i magsäcken och i tunntarmens första del, det vill säga tolvfingertarmen. I magsäcken var glutennivåerna för både hög- och lågdosgruppen 85 procent lägre än för dem som ingick i placebogruppen. När maten nådde tolvfingertarmen minskade glutennivåerna med 81 procent för den grupp som fick en hög dos av enzymet och 87 procent för dem som fick en låg dos, jämfört med de personer som fick placebo.

Slipper må dåligt av misstag

– Andra studier visar att även om man äter glutenfri kost finns en risk att man oavsiktligt kan få i sig gluten, beroende på hur pass strikt man är med sin kosthållning, säger Julia König.

– Våra resultat visar att det här enzymet skulle kunna minska de symptom som uppstår när glutenkänsliga personer får i sig små mängder gluten av misstag. Vi säger inte att AN-PEP kommer att göra det möjligt för dessa personer att äta pizza eller pasta, vilka ju är stora källor till gluten, men det kan få dem att må bättre om de av misstag skulle få i sig gluten.

Foto: Tatiana Marques

Studien från Örebro har fått internationell uppmärksamhet. Här är några länkar:

San Diego Union Tribune
Huffington Post
The Telegraph