Teknikskifte som kräver nya affärsmodeller

Översta raden från vänster: Nader Asnafi och Johnny Sjöström. Undre raden från vänster: Christina Öberg, Mikael Jorstig och Tawfiq Shams.

Översta raden från vänster: Nader Asnafi, professor vid Örebro universitet och Johnny Sjöström, vd Uddeholm. Undre raden från vänster: Christina Öberg, professor vid Örebro universitet, Mikael Jorstig, strateg på Region Örebro län och Tawfiq Shams, industridoktorand vid Örebro universitet och PLM Group.

- 3D-printning innebär ett teknikskifte och nya möjligheter. Men för att ta tillvara på dem behöver vi nya affärsmodeller. Och det diskuterade vi med företag i går, säger Christina Öberg, professor i marknadsföring vid Örebro universitet.

Tillsammans med Nader Asnafi, professor i maskinteknik, bjöd hon in företag för att diskutera hur den nya tekniken påverkar till exempel affärsutveckling, produktdesign och logistik. Intresset från näringslivet var stort och företag som till exempel AGA Gas, Atlas Copco, Emba Machinery, Lasertech LSH, Nordic Waters, Nolato, TelTek, Volvo Trucks, Volvo Cars och Uddeholm fanns på plats.

Johnny Sjöström, vd på Uddeholm, medverkade och berättade om företagets nuvarande satsningar och framtidsplaner.

- Vi har arbetat med andra lärosäten tidigare men det har varit svårt att samarbeta eftersom vi har olika syn på hastighet. Men jag tror att vi kan hitta en win-win situation med Örebro universitet. Nader Asnafi har en industribakgrund och förstår vår värld, säger Johnny Sjöström.

Förväntningar för framtiden

Nader Asnafi har en lång industriell erfarenhet i ledande positioner från företag som Esselte Dymo, Sapa Technology, Volvo Cars och Uddeholm. Dessutom arbetar industridoktoranden Tawfiq Shams i projektet på företaget PLM Group. Han berättade om vad vi vet i dag och vilka förväntningar som finns för framtiden.

Till skillnad från traditionella tillverkningsmetoder som till exempel gjuter, fräser, borrar eller svarar fram produkter skrivs föremålen fram med den nya tekniken. I en 3D-skrivare byggs detaljerna upp lager för lager.

Även om additiv tillverkning inte kommer konkurrera ut konventionella metoder utan vara ett komplement så är fördelarna många. Det kan gå snabbt från idé till färdig produkt. Det går att anpassa produkten efter kundens önskemål utan att kräva stora volymer. Det går att göra lättare produkter.

Snabbare att ta fram nya produkter

- Genom att använda 3D-teknik kan man minska tiden för att ta fram verktyg och därmed tiden för att ta fram nya produkter. Med ett nytt pressverktyg har jag till exempel minskat materialåtgången med 30 procent och produktionstiden med 50 procent, säger Nader Asnafi.

Även Mikael Jorstig, strateg vid Region Örebro län var med på seminariet. Region Örebro län har på uppdrag av regeringen ansvar för att samordna och koordinera arbete som görs för att påverka tillväxt och utveckling, kopplat till innovation och näringsliv.

- Vi vill främja att länets industrisektor ska vara tidig i att anamma teknologier och lösningar som utvecklas, då måste vi ha en tät samverkan med ledande kunskapsbärare som Örebro universitet, säger Mikael Jorstig.

Text och foto: Linda Harradine