Tuff betygssättning av lärare erfarenhet från Singapore

Lärarkåren i psykologi på National University of Singapore. Professor Steven J Linton från Örebro universitet står i rad två.

Lärarkåren i psykologi på National University of Singapore, med Steven J Linton från Örebro universitet i rad två.

Betygssättningen av lärarnas prestationer och den höga kvaliteten på akademin. Det är två viktiga saker som professor Steven J Linton tar med hem från sin tid som gästlärare i Singapore.

En klass som läser psykologprogrammet i Singapore. Professor Steven J Linton har varit gästlärare.

En klass som läser psykologprogrammet. I mitten doktor Oliver Suendemann som är lärare och numera samarbetar med CHAMP i ett forskningsprojekt.

– Många har frågat hur studenterna var, men jag tycker det var mer intressant att se hur lärarna fungerade. Jag arbetade tillsammans med ordinarie lärare, och fick både planera och föreläsa, säger Steven J Linton, professor i klinisk psykologi vid Örebro universitet som beskriver sina kollegor som duktiga och mycket engagerade.

Inlärningssätten var blandade och traditionell föreläsning i klassrum var inte så vanligt, utan i stället skedde undervisning i det de kallade Active Learning Center där studenterna hade en aktiv roll.

Administrative director Dr.   Ashvin Sugandhi Priya, Steven J Linton samt professor och Director John Wong tillsammans på Avdelningen för psykologisk medicin

Administrative director Dr. Ashvin Sugandhi Priya, Steven J Linton samt professor och Director John Wong tillsammans på Avdelningen för psykologisk medicin

Pedagogik i fokus

– Det var mycket fokus på läraren och dennes pedagogiska förmåga. Det talades mycket om "excellens", där lärarnas insatser utvärderades på flera områden varje år. Som en del i det fanns ett noggrant system för hur studenterna utvärderade de olika kurserna. Lärarna var mycket intresserade av dessa utvärderingar, berättar Steven J Linton.

Att få höga betyg i den årliga lärarutvärderingen innebär inte enbart en ära, utan är också viktigt för karriären och för framtida löneökning. Motsatsen innebär att man som lärare blev ålagd att förbättra sina kurser och sin yrkesroll, söka hjälp eller i värsta fall tvingas sluta som lärare.

– De var inte rädda för det här systemet utan det ledde till ett äkta engagemang bland lärarna.

Steven J Linton är också fascinerad över hur akademin arbetade, och hur han upplevde att de var mer inne på att utveckla kvaliteten och sitt sätt att tänka, än vad han anser att det är här i Sverige.

Fick sluta med tuggummi 

När det gäller själva samhället Singapore, och att leva där, menar Steven J Linton att mycket liknar Sverige vad gäller ordning och struktur. Utom möjligen att det är förbjudet att tugga tuggummi, vilket fått honom själv att i det närmaste sluta.

– I deras multikulturella land kände jag att respekten och ödmjukheten inför varandras olika bakgrund gjorde att samhället verkade fungera rätt bra. Det var sällan man läste om diskriminering eller osämja. Visst kan det bero på att det är ett mer regelstyrt samhälle, där gruppen är viktigare än individen.

Tio från Sverige får chans åka varje år

Det är genom STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, som Steven J Linton kunde göra sitt gästlärarbesök i Singapore.

STINT jobbar för att uppmuntra till internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. Mellan två och tre kandidater från varje lärosäte i Sverige kan årligen nomineras i Teaching Sabbatical. Förra året var det totalt 50 från hela Sverige som ville åka och drygt tio fick chansen. Förutom Singapore finns möjlighet att besöka USA, Hongkong och Japan.

Nästa möjlighet att söka öppnar i början av sommaren och stänger igen i september 2017.

Vill överföra pedagogiska idéer till Örebro

– Det var en fantastisk erfarenhet. Jag har lärt mig mycket inom pedagogiken och hoppas få möjlighet att utveckla en del idéer nu när jag är tillbaka i Örebro, säger Steven J Linton.

– En del ser jag är lättare att introducera, en del blir mer långsiktigt. Jag hoppas jag kan ta med ett annat perspektiv som kan ge mervärde till vad vi gör här.

Text: Cathrine Gustavsson

STINT

  • Teaching sabbatical är det äldsta fortgående programmet vid STINT. Mellan 2000 och 2015 har 130 personer från Sverige fått möjlighet att tillbringa en termin utomlands via programmet.
  • Åsa Jernudd och Louise Berglund på Örebro universitet har tidigare varit gästlärare via STINT.
  • Fokus ligger på undervisning, inte forskning.
  • Nästa sökperiod, som handlar om hösten 2018, öppnar på försommaren 2017 och stänger i september.
  • Fram till 2006 var programmet endast öppen för lärare vid de mindre svenska universiteten. Det är en förklaring till att det hittills är flest stipendiater från Linnéuniversitetet, 16 stycken. Uppsala och Södertörn har hittills sänt elva vardera. Från Örebro är det mellan 2000 och 2015 tre personer som blivit antagna.
  • Universitet i USA är populärast, med University of California Berkeley och New York University på delad förstaplats när stipendiaterna själva får önska.
  • Amherst College, Smith College och Ohio State University är de som tagit emot flest stipendiater genom åren.
  • Via STINT har Musikhögskolan vid Örebro universitet fått bidrag, för att samarbeta med Universidade de Brasília i Brasilien.