Två Nobelpristagare i medicin till Örebro universitet

Michael W. Young, Nobelpristagare i medicin 2017

Michael W. Young mötte media när han kom till sin arbetsplats på Rockefeller University i New York den där väldigt speciella oktoberdagen 2017.

Örebro universitet får återigen besök av Nobelpristagare. Michael W. Young och Michael Rosbash kommer till Örebro för att berätta om sina upptäckter om hur den inre biologiska klockan styr våra liv.

Michael W. Young och Michael Rosbash delar Nobelpriset i medicin med ytterligare en forskare, Jeffrey C. Hall, kollega med Michael Rosbash.

– Jag är mycket glad över att forskare, lärare och studenter vid Örebro universitets får chansen att höra Nobelpristagarna själva berätta om sin upptäckt av något som är väsentligt för allt biologiskt liv, säger rektor Johan Schnürer.

De tre pristagarna har hittat förklaringar till hur den biologiska klockan fungerar genom att identifiera hur särskilda gener får proteiner att varierar i takt med dygnsrytmen.

Den biologiska klockan tickar i oss alla och styr vårt beteende – hormoner, sömn, kroppstemperatur och ämnesomsättning. Om denna inre rytm kommer i otakt med omvärlden påverkas vårt välbefinnande. Jetlag är ett känt fenomen.  Längre perioder av otakt kan orsaka ökad risk för sjukdomar visar forskningen.

Michael Rosbash noterade i en intervju att det tidiga samtalet från Stockholm en oktobermorgon verkligen rubbade hans biologiska klocka. Men man kan anta att det var värt det.

Michael Rosbash, Nobelpristagare 2017

Michael Rosbash konstaterade att det tidiga samtalet från Stockholm rubbade hans biologiska klocka...

För Michael W. Young var det högst osäkert att han och andra forskare någonsin skulle förstå motorn bakom den biologiska klockan. ”Vi hade tur som hittade generna och kunde få ihop pusslet“, konstaterade han i en intervju.

På 70-talet såg forskare i experiment med fruktflugor att gener påverkade dygnsrytmen, men kunde inte visa hur.  Årets tre pristagare använde sig också av fruktflugor och lyckades 1984 identifiera en särskild gen som i sin tur styr ett protein som varierar i samklang med dygnsrytmen. Sedan dess har fler gener spårats och fler mekanismer kartlagts.

Förra året besökte Duncan Haldane, en av Nobelpristagarna i fysik, Örebro universitet och 2014 höll kemipristagarna William Moerner och Eric Betzig en föreläsning i en fullsatt konsertsal på Musikhögskolan.

Text: Maria Elisson
Foto på Micheal W. Young: Mario Morgado/Rockefeller University
Foto på Michael Rosbash: Michael Lovett/Brandeis University