Rektors vårtal

Kära Örebroare och Örebro-besökare – Vårvänner!

Det är nu andra året som Örebro universitet – traditionsenligt – och med sprakande finansiellt stöd från kommunen – arrangerar Valborgsmässofirandet vid Slottet och Svartån – en miljö som ju är själva urbilden av staden.

Och om en stad nu har en själ så bor den nog här, i en av åns djuphöljor under Slottets hägn. Lite slumrande på vintern, rörligare på våren och sedan glatt dansande i sommarens glittrande vågor.

Att få hålla ett vårtal i Örebro är en utmaning och en alldeles storartad möjlighet att få tala till många tusen människor – varav några kanske t o m lyssnar.

Idag med en fantastisk inramning av skön sång från Örebro studentsångare och klanger från Frälsnings-arméns musikkår. Här också omgiven av de fyra elementen: frisk luft, strömmande vatten, sprakande eld tänd av pricksäkra bågskyttar och mycket solid jord i form av Slottets stenväggar. 

Fredagens ”Let's dance” – som ju hade samma tema – har faktiskt en hel del att hämta här.

Den första juli i fjol fick jag det mycket hedrande regeringsuppdraget att bli ny Rektor för Örebro universitet.

Jag är uppväxt i Örebro men lämnade staden 1977. Sedan min återkomst jag sett hur det goda samarbetet mellan staden och universitetet – town and gown – som engelsmännen säger, medverkat till en fantastisk utveckling. Universitetets kanske allra största bidrag till staden är ankomsten av bortemot 4000 nya studenter varje år. Totalt bidrar 15 000 studenter med ungdomlig entusiasm till att göra Örebro till en livfull stad – ibland kanske för livfull – med ännu bättre kultur, nöjesliv och restaurangutbud.

Universitetet bidrar också med forskning i nära samverkan med offentliga och privata aktörer.

Just nu fokuserar vi särskilt på samverkan med det tekniska näringslivet, med såväl IT- som tillverkningsindustri, på att bygga fokusområdet Mat och Hälsa till en nationellt ledande utvecklingsmiljö och att tillsammans med Regionens olika skolhuvudmän skapa Sveriges allra främsta lärarutbildning.

Våren är hoppets tid, det blir ljusare, gräs och gröda gror, och snart blommar det i stadens parker, villaträdgårdar och kolonilotter. Men det är också en tid av svängningar mellan kyla och värme, mellan ljus och mörker och ibland tyvärr också mellan hopp och förtvivlan.

Jag var i Stockholm, vid Drottninggatan, den där fredagseftermiddagen den 7 april, när ondskan och fanatismen slog till i fasanfullt terrordåd mot oskyldiga människor mitt i fredagshandeln. Många skadades och chockades och fyra vuxna, en elvaårig flicka och hunden Iggy kommer aldrig att få uppleva sommaren. Men mitt i förtvivlan gav det också hopp att se hur människor ställde upp för varandra, ofta fullständiga främlingar som stöttade och bidrog på det sätt de kunde.

Störst beröm skall dock all ”blåljus-personal” ha – som när andra sprang därifrån, gick rakt mot faran – som ingen visste hur farlig den var –  för att vårda och skydda.

Detta är det goda landet Sverige, som i grunden är mycket välorganiserat, som förmår improvisera i kaoset och där man ställer upp för varandra. Ett Sverige där man är tolerant – men aldrig, aldrig någonsin tolererar ondskan, våldet och fanatismen.

Detta goda land, med sina nya medborgare från alla delar av världen, är hoppet om framtiden.

Nu går vi som sagt mot ljusare tid och många ser fram emot sommarsemester, att få sitta på uteserveringar med vänner, att grilla med familjen, att vara i naturen med skogsliv i Kilsbergen eller båtliv på Hjälmaren, kanske lättjefullt strosa i Stadsparken och vidare längs med ån ner mot Oset.

Skolelever och universitetsstudenter skall nu bara först klara av slutprov och tentamina innan avslutningar och examen. Men också detta går ju så mycket lättare i en ljusare årstid.

Vi bor i en gynnad del av världen och Örebro är en fin del av detta goda land. Den växande staden erbjuder så många möjligheter till studier och arbete, till kultur och nöjesliv – ja till ett riktigt gott liv. Vi får bara lära oss att hushålla lite bättre med vattnet, särskilt i en tid av klimatförändringar. Dessa för med sig utmaningar som kan och måste lösas genom forskning, utbildning och tekniska och sociala innovationer. Det goda landet Sverige kommer att klara detta och Örebro kommer att göra sin del.

Vintern har nu rasat ut, våren är kommen och vi välkomnar tillsamman den sköna maj genom att utbringa ett fyrfaldigt leve för våren.

Den leve:

Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!