”Vi har ett ansvar att vända utvecklingen”

Det är en dyster bild. Men vi har 50 år på oss att vända utvecklingen. Det konstaterade Johan Rockström, professor i miljövetenskap och Sveriges tydligaste röst om konsekvenserna av klimatförändringarna, vid sitt besök på Örebro universitet 18 maj.

– Vi ska alla inom en generation transformera Sverige, Europa och världen och där har jag och andra akademiker ett ansvar att föra ut den kunskap vi har till samhället, säger Johan Rockström.

Han beskrev hur mänskligheten under de senaste 50 åren helt förändrat livsbetingelserna på planeten jorden och hur alla historiskt stabila mått på biosfären nu har formen av en hockeyklubba.

Johan Rockström är den första gästen i seminarieserien Röster om samtiden, ett initiativ av rektor Johan Schnürer:

– Meningen är att forskare och studenter på Örebro universitet ska få möta viktiga opinionsbildare för att få oss att lyfta oss lite ut vår vetenskapliga och pedagogiska vardag, säger Johan Schnürer.

Johan Rockström gav bilden av en jord i total kris. Men det finns hopp. Andelen förnybar energi är idag försvinnande liten, men kurvan pekar uppåt. Vetenskap och innovationer kan driva utvecklingen framåt, samtidigt som fossila bränslen förpassas till historien.

Johan Rockström mötte en stor publik av anställd och studenter i Aula Nova. Innan dessa hade han träffat forskare vid Örebro universitet för att utbyta idéer och erfarenheter.