Vinnande koncept med tävling och dialog

Tre personer på scen i Nova, Campus Örebro

Hur kan digital teknik leda till snabbare integration? Det vinnande svaret på Telias fråga under Handelshögskolans dag blev - VR-glasögon.

- Förslaget är genomförbart och har en sympatisk och human känsla, sa Telias vd Johan Dennelind då han presenterade vinnarna i Aula Nova.

Under större delen av dagen hade tre lag från Handelshögskolan arbetat med Telias tävling. Uppgiften var tagen från ett område Telia arbetar med i verkligheten – att hitta vägar för nyanlända att integreras i samhället.

Bild på juryn i Telias tävling

Rektor Johan Schnürer, Sofia Larsen avdelningschef för kommunikation och samverkan och Telias vd Johan Dennelind.

Tävlingen avslutades med att lagen presenterade sina idéer för en jury bestående av Johan Dennelind, rektor Johan Schnürer och Sofia Larsen, avdelningschef för kommunikation och samverkan.

Vinsten kammades hem av civilekonomstudenterna David Dybeck, Simon Moberg och Anton Anderbrant. De får nu resa på studiebesök till Telias huvudkontor i Solna för att bland annat träffa Johan Dennelind. Dessutom har de blivit lovade en hemlig gåva i hårt paket.

Lagets presentation handlade om att människan är benägen att vara i sin bekvämlighetszon. Därför vill de genom VR-glasögon ge möjlighet till nya svenskar att delta i svenska högtider och evenemang på hemmaplan.

- Vi tänker att Telia kan besöka områden som är invandrartäta och erbjuda de som bor där att delta i svenska högtider och events på hemmaplan, säger Simon Moberg.

- Genom att låta nyanlända se hur midsommar och andra högtider firas, blir det enklare för dem att sedan delta och integreras i det svenska samhället, säger David Dybeck

Studenterna tyckte att Telias tävling berörde en stor engagerande samhällsfråga.  

- Det är roligt att jobba med case, att få prova teoretiska färdigheter i praktiken, säger Anton Anderbrant. 

Spännande möten med företagsledare 

Carl Lundahl, Viktoria Sand och Ida Holme var tre av cirka 30 studenter som tog chansen att träffa Johan Dennelind, Carina Åstrand, Nethouse Örebro, och Carina Nordström Sköld, Ikea Örebro, för rundabordssamtal.

Bild på Carl Lundahl, Viktoria Sand och Ida holme

Ekonomistudenten Carl Lundahl, civilekonomstudenten Viktoria Sand och Ida Holme från systemvetenskapliga programmet tyckte att rundabordssamtalen var intressanta och givande.

- Det är inte varje dag man får möjlighet att tala med en företagsledare, därför anmälde jag mig, säger Viktoria Sand.

Samtalen handlade om ledarskap och vägen till att bli ledare. Studenterna upplevde att det var högt i tak och de vågade ställa frågor.

- Ett bra tips jag fick var att en ledare behöver våga tro på alla och sig själv, säger Ida Holme

- Johan Dennelind pluggade här för ett tjugotal år sedan. Nu är han vd för Telia. Ingenting är omöjligt, säger Carl Lundahl.

Dagen avslutades med en föreläsning med Johan Dennelind som huvudtalare i Aula Nova.

Text: Anna Asplund
Foto: Anna Asplund och Henrik Broborg