Volvochef kopplade teorin till praktiken för studenter

Teknikstudenter lyssnar på föreläsning

– I Sverige gör vi inte alltid som chefen säger. Det tycker jag är bra, chefen har inte alltid rätt. Men ifrågasätt med respekt. Det sa Volvo Cars vice VD Magnus Nilsson, när han föreläste för universitetets teknikstudenter.

För att förankra teorin i praktiken får studenter från teknikprogrammen under höstterminen möjlighet att lyssna till tre gästföreläsare från näringslivet.

Professor Nader Asnafi ser positivt på att studenterna får möjlighet att träffa representanter från arbetslivet under kursen.

– De får en direkt koppling mellan teorin de lär sig i utbildningen med arbetsuppgifter som finns på ett företag, säger Nader Asnafi.

bild på My Kjellsson, Rebecka Schalin och Hanna Loodin

My Kjellsson från Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling besökte föreläsningen tillsammans med Rebecka Schalin och Hanna Loodin som läser Högskoleingenjör, Industriell ekonomi.

My Kjellsson, Rebecka Schalin och Hanna Loodin tyckte att det var intressant att få en inblick i vad företag arbetar med.

– Teorin blir mer greppbar nu när jag hör hur den fungerar i praktiken, säger My Kjellsson.

Magnus Nilsson berättade om hållbar och effektiv produktion inom lean och om ledarskap.

Lean är en strategi där syftet är att identifiera och eliminera de faktorer i produktionsprocessen som inte skapar värde för kunden.

– Det handlar om att producera rätt mängd, i rätt tid efter kundens efterfrågan, menar Magnus Nilsson

Det innebär att genom förändra och förbättra arbetsuppgifter genom standardisering.

Men hur gör en ledare med en medarbetare som inte vill följa standardiseringen inom lean? Den frågan ställde Elias Ahari och Henrik Eriksson.

Bild på Magnus Nilsson, Elias Ahari, Henrik Eriksson och Nader Asnafi

Under föreläsningens paus passade Elias Ahari från Högskoleingenjör, Industriell ekonomi och Henrik Eriksson från Maskiningenjörsprogrammet att prata med Magnus Nilsson och Nader Asnafi.

– Oftast beror det på att jag som ledare inte har varit tillräckligt tydlig om varför en sak ska göras på ett visst sätt. När jag har förklarat det för medarbetaren brukar det inte vara några problem, svarar Magnus Nilsson.  

Både Elias Ahari och Henrik Eriksson var nöjda med föreläsningen. De tyckte att den var bra dels för att höra Magnus Nilssons erfarenheter, dels för möjligheten att knyta kontakter inför arbetslivet.

För Magnus Nilsson är det viktigt att skapa en meningsfull arbetsplats där medarbetarna känner att de gör nytta. Som ledare gäller det att visa mod och våga ta beslut. Men även att tro på medarbetarna och utmana och stötta dem i arbetet. För att kunna göra det behöver en ledare ”Go to Gemba”, menar Magnus Nilsson.

Uttrycket kommer från Japan och betyder att för att förstå ett problem behöver man vara där det har uppstått.

– Många gånger kan det handla om att jag går till verkstadsgolvet, då kan jag se problemet på plats och kan hjälpa till att lösa det, säger Magnus Nilsson.

Magnus Nilsson ser att samarbetet med universitetet ger en möjlighet för företag att påverka vilken kunskap framtida medarbetare behöver.  

– Gästföreläsningarna ger mig dels möjligheten att ge en bild av Volvo och bilindustrin, dels ett tillfälle att träffa framtida medarbetare, säger han.

Text och foto: Anna Asplund

Under kursen har ytterligare två gästföreläsningar genomförts. Uddeholm AB berättade om hållbara produkter och produktionsmetoder. Tetra Pak ab föreläste om globala produktionssystem.