4, 8 miljoner för att studera biomarkörer för traumatisk hjärnskada

Matej Oresic.

Matej Oresic.

Traumatisk hjärnskada är en av de vanligaste orsakerna till dödlighet och handikapp hos personer under 40 år. Örebroforskaren Matej Oresic har fått 4,8 miljoner av Vetenskapsrådet för att studera biomarkörer som ska bidra till bättre diagnos och säkrare prognos av dessa skador.

Traumatisk hjärnskada, TBI, orsakas oftast av fall- och trafikolyckor samt misshandel. Man räknar med att det i dag finns 140 miljoner människor i världen som lever med symptom efter en traumatisk hjärnskada, varav majoriteten är barn och unga vuxna.

– Tyvärr finns det fortfarande stora brister i diagnostik, prognos och behandlingsutveckling när det gäller TBI, säger Matej Oresic, forskare i medicin vid Örebro universitet.

Traumatiska hjärnskador bedöms utifrån en svårighetsgrad som varierar från mycket lindriga till mycket allvarliga skador och en lindrig hjärnskada definieras på mer än 40 olika sätt. Dessutom saknas tillförlitliga metoder för att utesluta en akut hjärnskada.

– Vi kommer att studera biomarkörer i blodet för både diagnos av skadornas svårighetsgrad och prognos, säger Matej Oresic.

Bättre diagnos

I sin studie ska han använda sig av en unik samling av blodprover insamlade i 20 europeiska länder för ett stort EU-projekt. Med hjälp av metabolomikstudier – ett sätt att med en kemisk analys få information om tusentals molekyler involverade i cellernas ämnesomsättning – ska han identifiera biomarkörer kopplade till TBI.

– Vi har i våra preliminära studier hittat markörer i blodet som visar att TBI associeras med en specifik metabolisk profil och att denna TBI-profil förvärras proportionellt till
svårighetsgraden av skadan, säger Matej Oresic.

Under projektets gång kommer han också att studera vad som ligger bakom de observerade förändringarna i cellernas ämnesomsättning hos patienter med traumatisk hjärnskada.

– Genom att identifiera biomarkörer i blodet kopplade till TBI hoppas vi att detta projekt ska vara ett viktigt steg framåt i sjukdomsdetektering och prognos vid traumatisk hjärnskada.

Text: Jasenka Dobric
Foto: Linda Harradine