4,8 miljoner till forskning om koppling mellan adhd och multisjuklighet

Henrik Larsson.

Henrik Larsson.

Forskaren Henrik Larsson vid Örebro universitet har fått 4,8 miljoner från Vetenskapsrådet för att studera både orsaker till och konsekvenser av multisjuklighet vid adhd. – Kunskapen från denna forskning kommer sannolikt att få direkta konsekvenser för klinisk praxis och behandlingsriktlinjer, säger han.

Adhd (attention deficit hyperactivity disorder) är en funktionsnedsättning som påverkar personens förmåga att koncentrera sig och att styra och kontrollera sitt beteende. Det är en medfödd känslighet i hjärnans nervsystem och kan också påverka hur aktiv och intensiv man är som person.

Källa: 1177 Vårdguiden 

 

Tidigare studier visar att det finns ett samband mellan adhd och ökad risk för missbruk, depression, självmord och olyckor. Men till skillnad från andra neuropsykiatriska funktionsstörningar saknas det i dag modeller som kan hjälpa sjukvårdspersonalen att identifiera personer som tillhör högriskgruppen.

– Den här typen av forskning saknas helt för adhd vilket är olyckligt, då det finns goda behandlingsalternativ att tillgå för dessa personer, säger Henrik Larsson, professor i medicin vid Örebro universitet.

Utveckla statistiska modeller

I sin studie kommer Henrik Larsson att undersöka om barn med adhd löper större risk att utveckla både psykisk- och fysisk ohälsa i vuxen ålder – något som i sin tur påskyndar utvecklandet av åldrandets sjukdomar som exempelvis demens, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

– För att testa den här övergripande hypotesen kommer vi att använda data från nationella register i Sverige, Danmark och Holland. Vi kommer sedan att utveckla statistiska prediktionsmodeller som möjliggör identifiering av vuxna med adhd och med hög risk att drabbas av allvarliga problem som depression, självmord, olyckor och missbruk, förklarar han.

Med hjälp av samma data kommer Henrik Larsson också att studera nya samband mellan adhd, fysisk hälsa och åldrandets sjukdomar. Målet är att förtydliga vilka genetiska- och miljöfaktorer som påverkar dessa kopplingar.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med Henrik Andershed vid Örebro Universitet och även forskare från Karolinska Institutet, Århus i Danmark samt Groningen i Holland.