Anton Ondracek fick stipendium för att forska

Anton Ondracek och Kristine Midtbös i labbet.

Läkarstudenten Anton Ondracek har fått ett stipendium som gör att han kan forska på Campus USÖ under sommaren. Doktoranden Kristine Midtbö är en av hans handledare.

Ett stipendium gjorde det möjligt för läkarstudenten Anton Ondracek att få forska på Campus USÖ under sommaren. – Väldigt lärorikt och kul att få jobba i ett riktigt labb, säger han.

Det är ett stipendium från Svenska Läkaresällskapet som gör att Anton Ondracek under sex veckor får delta i doktoranden Kristine Midtbös och forskarassistenten Daniel Eklunds forskningsprojekt om sepsis – blodförgiftning (se faktaruta).

Stipendiet ska uppmuntra läkarstuderande att intressera sig för forskning och det delades ut för första gången i år. Anton Ondracek var en av 21 läkarstudenter i landet som fick sin ansökan godkänd.

– Eftersom jag är förstaårsstudent blev jag lite förvånad över att jag fick stipendiet. Jag trodde att man skulle ha mer erfarenhet, säger han.

Alla steg i processen

Anton Ondracek hjälper Kristine Midtbö med att analysera variationer av inflammatoriska signaler i en sepsismodell. Arbetet sker i labben på Campus USÖ. Han får lära sig hur alla apparater fungerar samtidigt som han får vara med i alla steg i labbprocessen.

– Som student brukar man ju få turas om med andra studenter i labbet, men här får Anton vara delaktig i hela processen från början till slut, säger Kristine Midtbö.

– Ja, det är väldigt lärorikt. Här får du verkligen möjlighet att lära dig saker och du jobbar i ett riktigt labb. Det är lite skillnad mot att vara i ett övningslabb där man labbar i grupp och till stor del får tillbringa tiden med att vänta på de andra studenterna, säger Anton Ondracek.

Han fortsätter:

– Det kanske inte är det bäst betalda sommarjobbet men jag känner verkligen att jag får göra något vettigt.

Kommer du att satsa på en forskarkarriär i framtiden?

– Jag har bara gått ett år på min utbildning så det är för tidigt för mig att bedöma det. Men även om jag inte gör det så är jag säker på att jag som läkare kommer att ha nytta av att ha jobbat i ett labb.

Kristine Midtbö och Anton Ondracek i en korridor på Campus USÖ.

 

Framgångsrika ansökningar

Professor Hans Hjelmqvist är ansvarig för läkarprogrammet och medlem i Svenska Läkaresällskapet. Han betonar att modern sjukvård bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Utan forskning skulle all den kunskap vi i dag har om olika sjukdomar och de framsteg vi har gjort inom behandlingen av olika sjukdomar inte varit möjlig. Det är därför synnerligen viktigt att vi fortsätter att forska om mekanismer bakom sjukdomar samt utveckla nya behandlingsmetoder.

– Som ett led i detta ingår att studenter på läkarutbildningen tidigt får möjlighet att prova på forskning. De stipendier som Svenska Läkaresällskapet delar ut till medicinstuderande utgör en mycket viktig del till att detta blir möjligt. För Örebro universitet är det väldigt glädjande att våra studenter söker dessa stipendier och med stolthet kan vi konstatera att ansökningarna varit framgångsrika, säger Hans Hjelmqvist.

Experimentell forskning om sepsis

Anton Ondracek deltar i Kristine Midtbös och Daniel Eklunds experimentella forskningsprojekt om sepsis (blodförgiftning) och kroppens immunförsvar mot infektionen. Arbetet sker inom forskningsmiljön iRiSC.

Problemet med sepsis är i första hand inte infektionen i sig utan hur kroppen reagerar och där immunsystemet är en del av detta mycket komplicerade svar. Immunförsvaret växlar mellan att vara hyperaktivt till att inte svara alls – det forskarna kallar ett immunparalyserande tillstånd.

– Vi har tagit fram en experimentell modell där vi framkallat något som liknar ett immunparalyserat tillstånd i celler tagna från friska givare. Vi hoppas på att använda den här modellen till att leta efter biomarkörer som kan hjälpa till att identifiera immunparalys hos sepsispatienter samt testa om det är möjligt att häva detta tillstånd så att kroppen kan återgå till att bekämpa infektionen, förklarar Kristine Midtbö.