Bostadssituationen ser bättre ut för Örebrostudenter

Anders Wahlström

Nu är det lättare att få studentbostad i Örebro. Det visar Sveriges förenade studentkårers granskning. Örebro studentkår bekräftar den uppåtgående trenden.
– Det ser bättre ut för studenter vid Örebro universitet, säger Anders Wahlström.

Sveriges förenade studentkårer färgmarkerar landets studentstäder varje terminsstart när de granskar bostadssituationen i landets studentstäder

En studieort blir grön om den kan erbjuda studenter ett tryggt boende inom en månad.

En studieort blir gul om den någon gång under höstterminen kan erbjuda studenter ett boende med förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden.

En studieort blir röd om den inte kan erbjuda studenter ett boende under höstterminen.

Örebro har klättrat från röd markering till gul markering i granskningen av bostadssituationen i landets studentstäder inför höstterminens start. 

Anders Wahlström är Örebro studentkårs vice ordförande med studiesocialt ansvar. Han tror att det positiva bostadsläget för studenter beror på att det generellt har byggts mycket i Örebro under de senaste åren. Enligt Studentbostadsutredningen som Örebro studentkår presenterade våren 2017, använder färre studenter studentkårens akutboende och det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäders (ÖBO) bostadsgaranti.

– En förklaring till att färre använder akutboende och ÖBOs bostadsgaranti är att det generellt har byggts många bostäder i Örebro under en kortare period. Det gynnar även studentgruppen, eftersom att det finns flera lediga bostäder överlag, säger han.

Idag bor endast 38 procent av studenterna i studentbostäder enligt Anders Wahlström. Han menar att siffran har varit konstant de senaste åren, trots att ett stort antal nybyggda studentbostäder. Detta talar för att bostadssituationen inte har förbättrats sett i antal studentbostäder i förhållande till antal studenter. Men för tillfället ser det bättre ut på bostadsmarknaden generellt, vilket medför att bostadssituationen även har blivit bättre för studenterna. Anders Wahlström ser kritiskt på att de studentbostäder som byggs oftast ser likadana ut – de är små ettor på cirka 21 kvadratmeter.

– Studenter speglar hela samhället. Alla har inte slutat gymnasiet nyligen och flyttar hemifrån för första gången och därför passar inte en liten enrumslägenhet för alla studenter.

Han anser att om större studentbostäder skulle byggas så öppnas fler möjligheter för studenter. En student med familj får möjlighet att bo i en studentbostad eller flera studenter kan dela på en större lägenhet.

500 studentbostäder ska rivas

– Trots det förbättrade läget går det inte att luta sig tillbaka, anser Anders Wahlström.

ÖBO planerar att riva 500 studentlägenheter i området ”Grankotten” i Brickebacken. Planen är att rivningen kommer att ske i två etapper, första etappen planeras att starta februari 2019 och den andra etappen februari 2020. Även om ÖBOs styrelse inte har tagit beslut i frågan ännu så evakueras de studenter som bor i första etappen.

Elisabeth Edewald

Elisabeth Edewald

Elisabeth Edewald – uthyrningschef på ÖBO – bekräftar detta:

– Grankotten är tillfälliga lägenheter som byggdes under tidigt 1970-tal. Dessa lägenheter är nu i dåligt skick.

De 500 studentlägenheterna ska ersättas med studentbostäder och vanliga bostäder.

Anders Wahlström är orolig för att de nyproducerade studentlägenheterna får en hög hyra.

– Idag ligger hyran på Grankotten på cirka 2 900 kr per månad och två månader under sommaren är hyresfria. En nybyggd lägenhet har en hyra på cirka 5 000 kr per månad och har inga hyresfria månader, vilket ytterligare pressar studenternas redan pressade ekonomiska situation, konstaterar han.

Enligt Anders Wahlström är en rimlig hyra för en student 3 300 kronor i månaden vilket innebär en tredjedel av studiemedlet. Och helst ska två sommarmånader vara hyresfria eftersom att studenten ofta inte bor i sin studentbostad under den tiden.

Så här gick det för fyra nya studenter att hitta studentboende

Oscar Pråhl kommer från Stockholm och läser på Juristprogrammet. Han fixade studentboendet redan i juli genom Studentvilla i Brickeberg. 

Jesper Lind från Skinnskatteberg läser till sjuksköterska. Han har inte sökt studentboende men bor tillfälligt hos en släktning. 

Bahara Tato läser till förskollärare och Sara Abdulla går på Sjuksköterskeprogrammet. De är båda från Eskilstuna och bor i ÖBOs studentlägenheter i Brickebacken. 

Text: Anna Asplund
Foto: Anna Asplund och privat.