Bredden imponerade på Österrikes ambassadör

Österrikes ambassadör.

Albrecht Zimburg och ambassadören Arthur Winkler-Hermaden diskuterade utbildning och forskning med vicerektor Robert Brummer under sitt besök på universitetet.

Medicin, gastronomi och så mycket mer. Österrikes ambassadör Arthur Winkler-Hermaden var imponerade av bredden på utbildningen och forskningen när han besökte Örebro universitet.

Syftet med besöket 16 februari var att diskutera möjligheterna till forskningssamarbeten. Ambassadören träffade vicerektor Robert Brummer och tog del av universitetets strategi för internationalisering, med sin inriktning mot kvalitet och att förstärka länken mellan utbildning och forskning.

– Jag blev mycket imponerad över universitetets bredd, att det täcker så många forskningsområden. Jag har också förstått att universitetet spelar en stor roll i regionen, sa Arthur Winkler-Hermaden.

Rektor Johan Schnürer var mycket positiv till ambassadörens besök:

­– Österrikes utbildningssystem håller hög klass och våra länder har likheter - men också olikheter som gör utbyten spännande och meningsfulla.

För Robert Brummer blev mötet ett tillfälle att lyfta vikten av internationella rekrytering och att internationaliseringen omfattar hela universitet:

– Ambassadören visade särskilt intresse för de unga lärosätena i allmänhet och Örebro universitet i synnerhet – utifrån betydelsen för samhället och den kunskapsdrivna utvecklingen, sa han.

Förutom besöket på universitetet träffade Arthur Winkler-Hermaden bland annat representanter från näringslivet för att få djupare kunskap om pågående, och potentiella, näringslivssamarbeten med Österrike. Och så fick han ta del av musik av bästa märke med ett besök på Konserthuset.