Butiksägare kan ta makten över priset

Madelen Lagin utanför Novahuset

Madelen Lagin studerar i sin avhandling vilken makt butiksägare har över priserna.

Butiksägare inom dagligvaruhandeln är till viss del begränsade när de prissätter varor i sin egen butik. De påverkas bland annat av tillverkaren, dagligvaruorganisationen och kunderna. Men Madelen Lagin visar att det trots begränsningar finns ett utrymme till att lokalt anpassa priserna.

I sin doktorsavhandling i företagsekonomi studerar Madelen Lagin hur pass oberoende butiksägare i dagligvaruhandeln kan vara i sina prisbeslut.

Prissättningen påverkas vanligen av kunderna, tillverkaren av produkten eller maten, och av dagligvaruorganisationen som till exempel Ica, Axfood och Coop. Avhandlingen visar att det trots stora begränsningar ändå finns ett utrymme för butiksägarna att anpassa priserna, och att butiksägarna därmed är en viktig faktor i prisbesluten.

– Det är trots allt så att butiksägaren är ansvarig för sin egen butik. Det kan göra att de anpassar prissättningen till den lokala marknaden även om de i stort anser att prisbesluten ligger någon annanstans i organisationen, säger Madelen Lagin.

Har den egentliga kontrollen

Tidigare forskning har framförallt undersökt hur prisbeslut fattas med koppling till tillverkaren, dagligvaruorganisationen och kunderna, men Madelen Lagin visar med sina studier att även butikschefen har en viktig roll i prisbesluten.

– Alla parters relationer och agerande blir viktigt för prisbeslut eftersom butiksägaren egentligen är den som kontrollerar vilket pris som faktiskt sätts. Självklart är det många av ägarna som väljer att förlita sig på det som bestäms av dagligvaruorganisationen men den operationella friheten som butiksägaren i realiteten har är viktig att ha i beaktande, säger Madelen Lagin.

Madelen Lagin har samarbetat med de tre största dagligvaruorganisationerna i Sverige i arbetet med avhandlingen. I två av delstudierna har hon, tillsammans med forskare från Stiftelsen Handelns Forskningsinstitut i Stockholm, undersökt hur rabatter på tuggummin påverkar en enskild butik.

Kan påverka organisationerna

I en tredje studie har hon tittat på effekterna av att höja priset på malet kaffe marginellt. I två av tre experiment noterade hon det som kom att bli avhandlingens huvudspår – att butiksägarna i vissa fall valde att frångå den implementering som var beslutad om. Detta i sin tur ledde till att Madelen Lagin undersökte hur butiksägarna själva upplever sin behörighet att fatta beslut om prissättning.

– En förhoppning är att handelsorganisationerna i fortsättningen kommer beakta butikschefernas beteende i sina egna prisbeslut, säger Madelen Lagin.