4,5 miljoner kronor till forskning om ungdomar och brott

Bilden visar en ung man med handbojor. Han har en huva som döljer ansiktet.

Ungdomar som lever ett kriminellt liv utgör ett allvarligt samhällsproblem. Foto: Istock

Vilka är de långsiktiga konsekvenserna av ett kriminellt beteende i ungdomen? Det ska Örebroforskaren Catherine Tuvblad studera efter att ha fått 4,5 miljoner kronor av Vetenskapsrådet.

– Projektet kommer att leda till ökad kunskap om ungdomars kriminalitet och vilka långsiktiga konsekvenser det får att begå allvarliga brott som ung. Forskningen kommer även att ge bättre verktyg för att kunna utveckla mer effektiva brottsförebyggande insatser, säger kriminologen Catherine Tuvblad vid Örebro universitet.

Ungdomar som lever ett kriminellt liv utgör ett allvarligt och utbrett problem och deras brott medför negativa konsekvenser för samhället i stort. Dels i form av ekonomiska kostnader för exempelvis rättsväsendet, dels i form av mänskligt lidande för brottsoffer och deras familjer.

Forskning om hur det går på lång sikt

Den som har ett kriminellt beteende i ungdomen löper dessutom stor risk att fortsätta begå brott som vuxen.

– Men det finns inte så mycket forskning om detta. Därför vill jag undersöka hur det går på lång sikt för ungdomar som har begått allvarliga brott.

Det rör sig om forskning utifrån redan existerande data, från register där man har följt människor över tid. Nationella brottsregistret, dödsorsaksregistret och värnpliktsregistret är några exempel på sådana så kallade longitudinella register.

– Datamaterialet i det här forskningsprojektet är ett av de största i sitt slag, vilket betyder att resultaten i mindre utsträckning kommer att påverkas av slumpen, förklarar Catherine Tuvblad.

Text: Mattias Frödén