This page in English

Dagkirurgi allt vanligare – men återhämtningen hänger på att patienten förstår

Forskarna bakom studien Karuna Dahlberg, Ulrica Nilsson, Maria Jaensson, Maria Hälleberg Nyman

Forskarna bakom studien Karuna Dahlberg, Ulrica Nilsson, Maria Jaensson, Maria Hälleberg Nyman.

Många patienter förstår inte sjukvårdens information och återhämtar sig därför sämre efter en operation. Det visar en ny Örebrostudie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA Surgery.

– Vissa patienter har svårt att förstå och använda information och råd angående sin hälsa, så kallad hälsolitteracitet, säger Ulrica Nilsson, professor vid Örebro universitet. 

– I fallet att bli opererad kan det handla om att inte förstå hur man ska ta sina mediciner eller hur operationssåret ska se ut. Det kan leda till att de måste söka mer vård för komplikationer. 

Allt fler operationer är dagkirurgi, som innebär att patienter åker hem samma dag. Det ställer krav på patienter att följa de instruktioner de får från sjukhuset. Trots att det påverkar resultatet av operationer är det ingen som tidigare undersökt hur patienter förstår hälsoinformation kopplat till hur de återhämtar sig efter sin operation. 

Många förstår inte

Örebroforskarna har följt 704 patienter som genomgick dagkirurgi i Sverige mellan oktober 2015 till juli 2016. Patienterna kan svenska språket och är mellan 18 och 82 år. 

61 procent av dem svarar att de förstår informationen om hälsa, sjukdomar och sjukvård. 32 procent svarar att de har svårt att förstå. 7,4 procent har mycket svårt att förstå.

– Det görs ungefär 1,5 miljoner dagoperationer på vuxna personer i Sverige varje år. Det betyder att det är många, mellan 100 000 - 500 000 personer per år, som vi skickar hem efter operationen som har svårt eller mycket svårt att ta till sig och förstå sjukvårdens information, säger Ulrica Nilsson. 

– Vi måste identifiera de patienter som inte förstår. Då kan vi anpassa informationen och ge dem extra stöd.

Inte en jämlik vård

Forskarna planerar att ta detta vidare och inkludera patienter som inte har svenska som modersmål och även undersöka om informationen behöver kulturanpassas.

– I dag är det inte en jämlik vård. Människor som är vana att leta information och har lätt för att ta till sig den har bättre hälsa och återhämtar sig bättre efter en operation. Att hjälpa alla patienter att göra rätt från start är dessutom samhällsekonomiskt. 

Text: Linda Harradine
Foto: Maria Elisson