”Det börjar hända riktigt mycket”

Upptaktsdag lärarutbildningen

Den viktigaste utbildningen på Örebro universitet. Med de orden öppnade rektor Johan Schnürer upptaktsdagen för lärarutbildningen.

Upptaktsdagen vände sig till samtliga anställda på Örebro universitet som är engagerade i lärarutbildningen. Lärarutbildningen är en av universitetets strategiska satsningar; ”Framtidens lärarutbildning”.

Men ”Framtidens lärarutbildning” är också en del av nutiden. Projektledaren Ann Öhman redogjorde för en rad projekt som är i full gång. En nyhet är de adjungerade adjunkterna, lärare som delar sin tid mellan skolan och universitet, som lärarutbildare.  Den nya anställningsformen ska knyta utbildningen närmare dagens skolverklighet.

Flera konkreta satsningar

Johan Schnürer lyfte fram fler konkreta satsningar inom ramen för dagens och framtidens lärarutbildning, med bland annat de nya biträdande lektorerna som ska vara delaktiga i att stötta arbetet med att utveckla utbildningen. Akademiska hus har också valt ut Örebro universitet för att utveckla nya lärandemiljöer och hållbarhet. Just lärandemiljöer är viktigt för lärarutbildningen, konstaterade han.

Jonathan Lilliedahl, Sofia Strid och Andreas Bergwall  fyllde ett jättepapper med svar på frågor om jämställdhet.

Jonathan Lilliedahl, Sofia Strid och Andreas Bergwall fyllde ett jättepapper med svar på frågor om jämställdhet.

Ett konkret projekt är på gång – en fysisk plats på Örebro universitet där lärarstudenter från olika program kan träffas. Detta är en markering för att skapa en samlad utbildning av det som idag är utspritt på olika institutioner, noterade Ann Öhman Sandberg.

Hon räknade också upp ytterligare satsningar som är på gång, till exempel utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU), en forskarskola i utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik (UVD) med start nästa år och internationalisering – bland annat.

– Det börjar hända riktigt mycket. Lärarutbildarna märker att vi jobbar med Framtidens lärarutbildning – och många är engagerade. Under hösten kommer även studenterna märka skillnad. De kommer bland annat att få lärare på sin utbildning som samtidigt är verksamma ute i skolorna, säger Ann Öhman Sandberg som också lyfter fram  mer av digital kompetens i utbildningen.

Skolan ur takt med tiden

Den brittiska skolforskaren Anne Bamford, som delar sin tid mellan forskning och praktisk engagemang i skolor, gav deltagarna på upptaktsdagen sin insikt om att dagens skolsystem inte förbereder eleverna för arbetslivet.

– Skolan halkar efter. Idag, och än mer i framtiden, kommer de unga att vara egenföretagare. De får inte en anställning utan måste försörja sig på sin uppsättning av kunskap och förmågor, sa hon

Hennes analys är att skolans förmedling av kunskap är ur takt med tiden. För att försörja sig framöver krävs antingen specialistkunskaper – eller vilja att ta enklare jobb. Efterfrågan på ett mellanskikt, det som en gång dominerat arbetsmarknaden, är på väg att förpassas till historien.

Skolan har också konkurrens idag, av Youtube, bland andra digitala förmedlare av kunskap.

– De som konstruerar appar har inte fått sin kunskap från skolan, konstaterade hon och efterlyste mer öppenhet från skolan att inkludera artificiell intelligens i undervisningen.

Per-Anders Svärd och Anders Nordquist under eftermiddagens workshop om jämställdhet.

Per-Anders Svärd och Anders Nordquist under eftermiddagens workshop om jämställdhet.

För henne ska lärare ha en uppsättning förmågor för att klara sitt uppdrag, som bland annat nyfikenhet, kreativitet, anpassningsbarhet, ledarskap och viljan att lära sig av sina misstag.

Men lärarna fortsätter att vara nyckelpersoner, trots den snabba samhällsutvecklingen. Anne Bamford vittnade själv om sin egen skoltid i Australien där en inhoppad lärare på sex veckor lyckades lyfta henne från en position som en av klassens obildbara till en elev med passion för att lära sig.

Serie om jämställdhetsintegrering

Dagen innefattade också den första i en serie workshops om jämställdhetsintegrering. Örebroforskaren Anne-Charlott Callerstig gav en introduktion och sedan fick deltagarna svara på de frågor som de själva formulerat. Uppföljande träffar hålls i december och april 2019.

Upptaktsdagen arrangerades av Lärarutbildningsnämnden dels som kompetensutveckling, dels som en uppdatering på arbetet med att utveckla lärarutbildningen.

Katarina Bååth, Karin Löfström, Bibbi Larsliden och Krister Persson deltog i upptaktsdagen för lärarutbildare.

Tomas Svensson och Emma Arneback.