Digitaliseringen kräver ändrad utbildning för jurister

Eleonor Kristoffersson

Hur digitaliseringen påverkar juristyrket är ämnet för en konferens på universitetet i april. – Utvecklingen kräver att vi måste ändra på vår utbildning, säger professor Eleonor Kristoffersson.

Vem är morgondagens jurist, vad kan den och hur ska den utbildas? Det är frågorna som ställs när konferensen ”Digitaliseringen och den förändrade juristrollen” hålls på Örebro universitet den 18 april. Universitetet står som arrangör tillsammans med PWC – ett företag som ägnar sig åt revision och rådgivning.

Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt, är den som för universitetets del ansvarar för konferensen tillsammans med kollegorna Rigmor Argren, Einar Prytz och Jessica Jonsson. Hon berättar att digitaliseringen haft stor påverkan på hur dagens jurister jobbar och att det har varit en utveckling som pågått i många år.

Måste anpassa sig

– Till exempel är de lite enklare juristjobben – som att deklarera – på väg att försvinna. Tidigare var det sådana jobb som nybörjarjuristerna fick ägna sig åt. Det är numera även mycket lättare att på egen hand lämna kvalificerad juridisk rådgivning, vilket gjort att antalet biträdande jurister per advokat har sjunkit.

Digitaliserade rättskällor och det faktum att nästan alla advokatsekreterare är borta är andra exempel på en utveckling som Eleonor Kristoffersson menar att universitetet måste anpassa sig till.

– Juristprogrammet på Örebro universitet har en retorisk profil, men i stort är det en traditionell utbildning som ges här liksom på andra lärosäten i landet. Nu måste vi se över utbildningens innehåll, bredda den samtidigt som vi mer inriktar oss på hur man som jurist kommunicerar och med vilken teknik, säger hon och tillägger:

– Konferensen kan ses som ett första steg i den riktningen och jag tror att vi ligger lite i framkant nationellt i och med att vi har det här perspektivet.

Nya rättsfrågor

Flera utomstående föreläsare har bjudits in till konferensen. Bland annat kommer professor Cecilia Magnusson Sjöberg från Stockholms universitet att berätta om automatiserat beslutsfattande när även artificiell intelligens, AI, kommer in i bilden.

Det kommer också att hållas en paneldiskussion där ämnet är den moderna tekniken och de nya rättsfrågor den leder till. Här kommer paneldeltagarna att ge exempel från näringslivet.

Text och foto: Mattias Frödén