Final för EU-projekt med Örebroforskare och elever på Alléskolan

Edwin Vidström-Lindstrand, Oscar Isaksson och Jimmy Frykstedt

Edwin Vidström-Lindstrand, Oscar Isaksson och Jimmy Frykstedt deltog i slutkonferensen för det treåriga EU-projektet CatchEyoU med sitt arbete om migration i Europa.

En har behållit sin ganska positiva syn på EU, medan hans klasskamrat från Alléskolan i Hallsberg blivit mer negativ. Båda har deltagit i ett stor EU-projekt och haft Örebroforskaren Erik Amnå som föreläsare och bollplank under åren de fördjupat sig i Europapolitik

Oscar Isaksson, Edwin Vidström-Lindstrand och Jimmy Frykstedt deltog under första veckan i september i slutmötet för CatchEyoU, en treårig så kallad EU-intervention med syftet att öka kunskapen och engagemang för EU hos unga.

De tre idag före detta eleverna på Alléskolan var svenska representanter i CatchEyoU. De andra deltagarna kom från Tjeckien, Italien, Tyskland och Polen. Eleverna fick själva välja ett ämne, sin forskningsfråga, som de identifierat i sin närhet, för att sedan koppla till EU-nivån. De tre svenska deltagarna valde migration och gav projektet den uppfordrande rubriken How to solve the migration issue within the EU.

– Den frågan finns i alla länder inom EU, ett problem som är svårt att lösa och kräver att alla samarbetar, säger Jimmy Frykstedt.

Erik Amnå

Erik Amnå, professor i statskunskap, har varit föreläsare och bollplank till eleverna från Alléskolan. Han har också varit med och lett hela CatchEyoU-projektet

Under arbetet har han och hans klasskamrater haft  Erik Amnå, professor i statskunskap,  som coach. Erik Amnå har föreläst i klassen och gett återkoppling på projektet. Örebro universitet och Erik Amnå har lett hela CatchEyoU-projektet tillsammans med universitetet i Bologna. Sammanlagt har åtta universitet från EU-länder och gymnasieskolor i fem länder deltagit.

– Syftet har varit att se om skolan kan öka kunskapen om EU-frågor. Eleverna har själva valt sina ämnen och kommit med förslag på lösningar, säger Erik Amnå.

– Projektet handlar i stort om vad skolan kan göra för att öka engagemanget för EU. Idag finns tydliga tecken på att intresset och förståelsen för EU ökat, men det innebär inte att inställningen hos unga blir mer positiv, utan snarare mer kritisk, säger Erik Amnå

Just den kunskapsresan har eleverna från Alléskolan gjort:

– Mitt intresse för EU har ökat, men jag har också blivit lite mer negativ. Det finns stora utmaningar med migrationen, som att  en del länder slipper undan från att ta sitt ansvar, säger Edwin Vidström-Lindstrand.

Alla ska rösta i EU-valet

Jimmy Frykstedt delar den uppfattningen, medan Oscar Isaksson är mer positiv.

– Det finns mycket som EU underlättar, som till exempel handel och Schengen-samarbetet. Nu ser vi vilket kaos det blir med Brexit, säger han.

Alla tre eleverna är överens om en sak – de ska rösta i nästa års val till EU-parlamentet.

Erik Amnå ser skolan som avgörande för kunskapen om EU.

– Idag har EU en väldigt undanskymd plats i skolan och det är upp till lärarna att göra något, säger han.

Med på konferensen i Bryssel var också lärarna Anders Thunberg och Mikael Hellgren.

– Projektet innebar ett elevaktivt sätt att jobba, ett sätt som vi är vana med, men som inte finns i de andra länderna, berättar Mikael Hellgren.

– Vi verkar ligga långt framme genom att ge perspektiv, att eleverna lyssnar på olika röster och att genom samtal och diskussioner kommer fram till välgrundade uppfattningar. Om det sedan är negativt eller positivt får var och en stå för, säger Anders Thunberg.

Text: Maria Elisson
Foto: Privat och Hans Jonsson