För Jamie är socionomprogrammet helt rätt

Jamie Niklasson

Jamie Niklasson var säker på att hon inte ville studera till socionom efter gymnasiet. Idag har hon kommit halvvägs genom Socionomprogrammet – och stortrivs med sin utbildning.

Det var en studievägledare som kom fram till att socionomyrket borde vara rätt val för Jamie, eftersom hon vill arbeta med människor på individnivå i framtiden. Men Örebro universitet var inte det självklara valet för henne.

– Jag kom in på Örebro universitet men stod som reserv till ett annat lärosäte och ville helst komma in där.

Det var en kompis till Jamie som rekommenderade henne att välja Örebro universitet eftersom socionomprogrammet har ett bra rykte.

– Jag är glad att jag började här. Utbildningen känns helt rätt, jag blir säkrare och säkrare för varje moment vi gör, säger Jamie.

Lysa upp vägen för andra

En av anledningarna till att hon känner att hennes framtida yrkesval är rätt är hennes genuina intresse för människor och viljan att skapa en bra vardag för dem hon möter. För henne handlar det om att lysa upp andra vägar för den som har det svårt. Hon ser att många barn i samhället far illa genom övergrepp, missbruk, våld eller annan problematik i hemmet.

– Mitt mål är att arbeta med barn och ungdomar i framtiden, att vara mellanhanden mellan brottsoffret och polisen.

I början tyckte hon att programmet var tufft med mycket teori. Därför understryker Jamie att det är viktigt att hitta en bra och fungerande studieteknik och att inte sätta för stor press på sig själv.

– Det är mycket kurslitteratur så det gäller att kunna sålla i all information. Jag tar hjälp av min omgivning och gillar att plugga tillsammans med mina kursare.

Blev en aha-upplevelse

Även om Jamie tycker att alla kurser i utbildningen har varit intressanta vill hon lyfta fram kurserna juridik i socialt arbete och människans psykosociala utveckling och förändring som särskilt intressanta.

– De kurserna läste vi under termin tre och fyra, det blev lite av en aha-upplevelse. Plötsligt föll det vi hade lärt oss under termin ett och två på plats.

Till hösten börjar Jamie termin fem, vilket innebär verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen ska ge studenterna möjlighet se hur socionomyrket utövas i praktiken. Jamie kommer att göra sin praktik hos socialförvaltningens familjerätt i Tyresö kommun.

Kombinera trainee med studier

Hennes mål är att söka traineeplats efter praktiken där hon får arbeta 20 procent vid sidan av studierna under termin sex och sju. Traineen innebär att hon – med stöd från en handledare – får arbeta med samtalsstöd, samarbetsavtal, familjejuridik och frågor kring vårdnad, boende och umgänge för barn och ungdomar.

– Men självklart måste traineen fungera ihop med studierna och att pendla till Stockholm. Jag kommer att med stöd från en handledare få arbeta med samtalsstöd, samarbetsavtal, familjejuridik och frågor kring vårdnad, boende och umgänge för barn och ungdomar.

Text och foto: Anna Asplund