Första kullen ut från Kriminologiprogrammet

Frida Bood och Johan Stjernkvist

Frida Bood och Johan Stjernkvist.

Sociologi, psykologi – och förstås kriminologi. Den tvärvetenskapliga mixen har passat perfekt för Frida Bood och Johan Stjernkvist som tillhör den första kullen som tar examen från Kriminologiprogrammet.
– Vi är jättenöjda med vår utbildning, säger Frida och Johan samstämmigt.

Tankarna på att söka till Kriminologiprogrammet väcktes hos Johan när han lyssnade på P3 dokumentär om olika brott som har begåtts.

– Jag har alltid varit intresserad av brott och hur de kan förebyggas, säger Johan.

Och det är den kunskapen, analys om varför brott begås och samverkansfrågor som genomsyrar programmet. Utbildningen har flera aspekter: brottsofferskap, juridik och statistik.

– Alla kurser bygger på varandra, genom olika teorier försöker vi förstå varför brott begås, säger Frida.

Det kriminologiska fältet handlar om att jobba förebyggande för att förhindra att brott begås.

– Som kriminolog kommer jag att ha ett helikopterperspektiv. Jag kan bidra med teorier, arbeta systematiskt och vara ett komplement till andra aktörer som till exempel polisen, fortsätter hon.

Under utbildningen jobbade studenterna en hel del i grupp. Ett projekt handlade bland annat om misshandelsfall och våld i offentlig miljö där uppdraget var att företräda kommunen, polisen, ordningsvakter och Örebrobostäder (ÖBO) för att komma fram till en gemensam lösning på problemet.

– Vi hade kontakt med personer från de olika verksamheterna och tog in deras perspektiv i uppgiften, säger Johan.

– På det sättet fick vi insikt i att det kan vara svårt att samverka och komma överens om en lösning på ett gemensamt problem, tillägger Frida.

Både Frida och Johan valde att göra en termins utbytesstudier vid universitetet i Oslo. Terminen gav nya perspektiv och energi inför slutspurten på utbildningen.

– Det som främst skilde studierna åt var undervisningsformen. I Oslo arbetade vi inte i grupp utan hade bara föreläsningar som vi tentade av de sista veckorna på terminen, berättar Johan.

Frida och Johan har nu tagit kandidatexamen men studierna är inte slut för det. De har båda sökt till kurser på avancerad nivå i kriminologi. Och återigen är de pionjärer, kurserna ges för första gången höstterminen 2018.

– Jag vill fördjupa mig inom kriminologin så för mig känns det helt rätt att plugga vidare, säger Johan.

– Kriminologiämnet har bra och kompetenta lärare som verkligen fördjupar sig inom sina ämnen. De vet vad de pratar om och har aktuella exempel från sin forskning i föreläsningarna. Jag ser fram emot att läsa vidare på avancerad nivå, säger Frida som kan tänka sig att söka doktorandutbildning och forska i framtiden.  

Text och foto: Anna Asplund