Hållbar utveckling diskuterades under en heldagskonferens

180 studenter i föreläsningssal

Närmare 180 ekonomi- och lärarstudenter träffades för att under en heldagskonferens diskutera hållbar utveckling. I seminariegrupper skulle studenterna finna lösningar på olika hållbarhetsfrågor.

Enligt Högskolelagen ska högskolan arbeta aktivt med hållbar utveckling. ”5§ Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”

 

 

Hållbarhetsfrågor är viktiga och världens miljöproblem är komplexa och akuta. För att skapa hållbarhet som fungerar i längden krävs samarbete. Gun Abrahamsson, proprefekt och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan är en av initiativtagarna till dagen.

– Hållbarhetsfrågor är vår tids största utmaning. Alla behöver fundera över sin egen roll och vad man kan bidra med, säger hon.

Vid den här konferensen var det ekonomi- och lärarstudenter som deltog. Tidigare har stadsplanerare, måltidsekologer, kemister och studenter från programmet offentlig förvaltning och ledning varit med.

– Vi vill gärna att fler utbildningar deltar, mötet mellan studenterna ger nya perspektiv, säger Gun Abrahamsson.

Lärande för hållbar utveckling ska finnas med i alla utbildningar vid universitetet enligt högskolelagen.

– Därför tror jag att det skulle vara bra om arbetet med konferensen sköttes centralt på universitetet och inte ligger på institutionerna som det gör idag, säger hon.

Givande dag med konkreta förslag

Två av studenterna som deltog under dagen var Andreas Karlsson från civilekonomprogrammet och Anna Holmberg som läser till grundskolelärare årskurs 4-6. De tycker att dagen har varit givande och intressant.

– Det har varit ett bra upplägg och kul att de kombinerar olika utbildningar. Det har gett olika synvinklar på ämnet, säger Andreas Karlsson.

Gruppen som Andreas Karlsson och Anna Holmberg var med i fick uppgift att ta fram förslag för hållbar utveckling inom matkonsumtion. De presenterade ett förslag för att förändra människors konsumtion.

– Om butikerna arbetade mer med närproducerade produkter och frontade dem skulle vi gynna den lokala handeln och minska transporterna av livsmedel över världen, säger Anna Holmberg.

De tror också att det är viktigt att börja påverka barnen redan i skolåldern för att få en förändring.

– Lär vi barnen skillnaden mellan närodlat och importerat kan de vara med och påverka när föräldrarna handlar, säger Anna Holmberg.

Men det är inte bara under en heldagskonferens som hållbarhetsfrågor diskuteras av studenterna. Anderas Karlsson berättar att frågan genomsyrar stora delar av hans utbildning.

– Bland annat har vi diskuterat hållbarhetsredovisning. Vad kan ett större företag göra för hållbar utveckling, säger han.

Text och foto: Anna Asplund