Hållbarhetskonferens om stadsdelsutveckling

Philippa Ahl och Ida Yngve

Philippa Ahl från ämneslärarprogrammet och Ida Yngve från civilekonomprogrammet var två av studenterna som var med på konferensen.

Närmare 270 studenter deltog under måndagen i en heldagskonferens om hållbar utveckling. Under dagen arbetade de fram förslag på hur stadsdelar kan bli hållbara, och de arbetade med Vivalla i Örebro som exempel.

Vivalla byggdes under miljonprogrammet i slutet av 1960 – talet och stod klart 1970. Miljonprogrammet pågick under 1965 – 1974 där målet var att bygga en miljon bostäder under 10 år.

Studenter från sex olika program deltog i konferensen. De arbetade tvärvetenskapligt i grupp med utgångspunkt i de 17 globala målen för hållbar stadsdelsutveckling i Agenda 2030. Uppgiften var att ge förslag på hur Vivalla kan bli en hållbar stadsdel, utefter en modell hur företag, organisationer och politiker kan arbeta tillsammans.

Dagen avslutades med redovisning i större grupper. Politikerna Linn Josefsson (Vänsterpartiet) och Karolina Wallström (Liberalerna) var med och lyssnade på redovisningarna.  Grupperna gav bland annat förslag om att skapa arbetstillfällen, aktiviteter och event för att locka besökare till Vivalla och ungdomsgårdar där ungdomar från olika kulturer kan mötas.

Karolina Wallström

Karolina Wallström

– De presentationer jag har hört idag var intressanta och inspirerande, sa Karolina Wallström.

Philippa Ahl från ämneslärarprogrammet och Ida Yngve från civilekonomprogrammet var två av studenterna som var med på konferensen.

– Det var intressant att träffa folk från andra program, sa Ida Yngve.

– Kul att höra hur andra program har arbetat med hållbar utveckling, tyckte Philippa Ahl.

Under dagen fick studenterna också lyssna på en panel med representanter från Örebrobostäder AB (ÖBO), Kommuninvest, Skanska Sverige AB och Vivillalla som arbetar med kvinnligt entreprenörskap i Vivalla. De berättade om hur de arbetar med långvariga utvecklingsprojekt i Vivalla.

Gruppbild

Johanna Björklund (Örebro universitet), Anna-Carin Boman Magnusson (Öbo), Tommy Borglund (Örebro universitet), Göran Tivenius (Kommuninvest), Nina van Rooyen, (Vivillalla) och Dagmar Gormsen (Skanska).

Text: Anna Asplund
Foto: Anna Asplund och Gun Abrahamsson 

Deltagare

Studenterna som deltog under konferensen var från måltidsekologprogrammet, samhällsplanerarprogrammet, ekonomiprogrammet, civilekonomiprogrammet, programmet för offentlig förvaltning och ledning samt ämneslärarprogrammet, samhällskunskap inriktning gymnasieskolan