Hållbart företagande i nytt masterprogram

Tommy Borglund och Gun Abrahamsson

Örebro universitet startar ett nytt masterprogram till hösten med tre olika inriktningar, en är hållbart företagande. Den nya masterinriktningen är unik i Sverige och har utformats i nära samarbete bland annat Telia, Stena Metall och Nordea.

Företagen som har varit med och utformat Hållbart företagande är bland annat Grant Thornton, Kommuninvest, Nordea, Scania, SEK, Spendrups, Stena Metall, Telenor, Telia och Trelleborg. 

 

– Företagen är i stort behov av den här kompetensen, eftersom utbildning inom det här området saknas, säger Tommy Borglund.

– Programmet kommer att behandla frågor om hållbarhet, socialt ansvar och etik kopplat till företagsekonomi, säger Gun Abrahamsson

Under utbildningen kommer studenterna att få arbeta med exempelvis företags värdegrunder, arbetsvillkor och klimat på arbetsplatsen. De får kunskap i hur ett företag kan arbeta transparent, det vill säga att visa hur en produkt produceras, levereras och säljs ur ett hållbarhetsperspektiv. Men även hur de säkerställer att leverantörer följer normer, regler och arbetar mot korruption. Kunden till ett företag som arbetar hållbart ska veta att medarbetarna har bra arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö.

– Det handlar om att sköta och utveckla ett företag på ett hållbart sätt. Det innebär att göra mer än vad lagar och regler säger, menar Tommy Borglund.

Under vissa kurser kommer representanter från företag och organisationer för att berätta om hur de arbetar med hållbart företagande. Studenterna kommer att få case att arbeta med som är kopplade till företagens verksamhet och forskningsbaserad kunskap.

– Studenterna kommer att få jobba med case kopplat till olika frågor som etik, hållbarhetsredovisning och hållbara försörjningssystem, säger Gun Abrahamsson.

– Det finns en hel del forskning kring det här området, de flesta anser idag att företag som jobbar hållbart presterar bättre än andra. Det gäller också mycket inflytelserika professorer som exempelvis Robert G Eccles och Michael Porter från Harvard Business School, säger Tommy Borglund.

Innovation och ansvar för samhällsfrågor

Hållbart företagande inkluderar även begrepp som innovationer och ansvar för samhällsfrågor.

– Många gånger går företag ihop för att skapa ett hållbart samhälle. Det kan vara allt från att skapa smarta energisparande städer till samhällsansvarsfrågor, säger Tommy Borglund

När det gäller skapande av smarta städer nämner han utvecklande av alternativa energikällor som vindkraftverk och solenergi, innovationer inom sjukvård och alternativa livsmedel som ger mindre förbrukning av jordens resurser.

När det gäller samhällsansvarsfrågor kan det handla om utanförskap- och integrationsfrågor. Oftast jobbar företagen med partnerskap i de här frågorna. Företagen finansierar och samverkar med olika organisationer som arbetar med projekt inom integration.

– Hållbart företagande innebär mer än arbetet på hållbarhetsavdelningen, det ska genomsyra hela företaget från produktion till marknadsföring, säger Gun Abrahamsson.

15 mars öppnar ansökningen till masterprofilen Hållbart Företagande som är en av tre inriktningar som finns inom företagsekonomi. De andra två är Ledning & Styrning och Strategi & Entreprenörskap.

Text och foto: Anna Asplund

Avans-programmet

KK-stiftelsen har finansierat arbetet med att utveckla inriktningen Hållbart företagande med pengar från Avans-programmet, som syftar till att utveckla nya forskningsbaserade utbildningar vid nya lärosäten och stärka kompetensförsörjningen i näringslivet på avancerad nivå och inom strategiskt viktiga områden.