Hemort och fett kan avgöra mängden miljögifter i kroppen

Jordan Stubleski

Jordan Stubleski

Var du bor och mängd fett du har på kroppen kan avgöra hur mycket långlivade organiska miljögifter du bär på. Det visar Jordan Stubleski i sin avhandling i kemi vid Örebro universitet.

– Mitt syfte var att kartlägga nivån på föroreningarna i människokroppen över tid. Ett nästa steg i forskningen är att se om det finns kopplingar till sjukdomar, säger Jordan Stubleski.

Hon har utvecklat metoder för att snabbare kunna mäta föroreningar i liten mängd blod och har analyserat över 2000 prover i en så kallad longitudinell studie, vilket gör det möjligt att se förändringar på individnivå över tid. Det visade sig att hemort, kön, vikt och blodfetter kunde kopplas till olika nivåer av de uppmätta miljögifterna. Underlaget är en studiegrupp (Pivus) med över 1 000 äldre personer i Uppsala som lämnat blodprover mellan 2001 och 2014.

Jordan Stubleski har vid tre tillfällen mätt nivåerna av tre former av långlivade organiska föroreningar i blodet hos dessa personer – klorerade, fluorerade och bromerade. Långlivade organiska föroreningar är miljögifter som delvis finns reglerade i den så kallade Stockholmskonventionen.

Hennes studier visar på en koppling mellan höga nivåer av fluorerade ämnen i dricksvattnet och höga nivåer av samma ämne i individer. I just dessa fall finns en förklaring till fluorföroreningen i dricksvattnet – närheten till ett militärt flygfält där man misstänker att fluorerade brandskum använts.

Minskade snabbare i män

Hemort påverkar alltså nivån av detta miljögift i blodet. Men det finns fler enligt avhandlingen: kön, vikt och blodfetter.

– Männen visar upp en snabbare minskning av dessa gifter jämfört med kvinnor. Vi tror att det bland annat beror på fysiologiska skillnader, säger Jordan Stubleski.

En annan skillnad över tid var att hos de personer som gick ner i vikt under mätperioden så minskade gifter i kroppen i mindre omfattning.

– Orsaken är att mindre med kroppsfett frigör gifter till blodet. Mer fett på kroppen späder ut den totala mängden, förklarar Jordan Stubleski.

Förekomsten av de olika ämnena i människor varierar över tid. Det beror bland annat på att en del ämnen reglerats och därmed minskat i miljön, till exempel brom- och klorämnena. Andra förhållanden gäller för vissa oreglerade fluorämnen.

– Problemet är att när en sort ämnen regleras finns det tusentals ersättare som ofta inte är mycket bättre ur miljö- och hälsosynpunkt.

Text och foto: Maria Elisson