"Viktigare än någonsin" - satsning på öppna föreläsningar om humaniora

Novahuset Örebro universitet och Kjell Lars Berge

Humanioran är död, leve humanioran! I föreläsningsserien ”Humaniora och vår tids utmaningar” lyfter Örebro universitet upp humanistiska ämnens ställning i dag – och spanar in i framtiden.

Humaniora är viktigare än någonsin hävdar Kjell Lars Berge, professor i retorik och språklig kommunikation vid universitetet i Oslo, som är först ut i föreläsningsserien.

– Utmaningarna för demokratin är knutna till humanistiska ämnen. I kommunikation används skriftspråk. Digitalisering medför också mer av skrift. Det politiska språket och retoriken ändras också, säger han.

Skriftspråket blir alltså allt mer dominerande i samhället på alla områden och den utvecklingen kräver insikter i humaniora, hävdar Kjell Lars Berge:

– Det är inom humanistiska ämnen som vi studerar uttryck och meningsskapande. Tillsammans med texter och textkulturer är det detta som bygger samhället och relationer mellan människor.

Skolan är avgörande

Kjell Lars Berge lyfter fram skolans avgörande roll för att barn ska lära sig läsa, skriva och prata på en avancerad nivå.

– Dessa kompetenser är viktigare att utveckla än någonsin tidigare. Alla barn, oavsett bakgrund, måste få tillgång till denna kunskap för att samhällen som de vi har i Norden ska kunna överleva, säger han.

Kritiska röster menar att humaniora är i kris, av olika orsaker. Det handlar om att studenter med humanistisk utbildning har svårt att få relevanta jobb och att statusen på universiteten har sjunkit. Det har i sin tur lett till att utbildning och forskning lagts ner. Kjell Lars Berge exemplifierar med universitet i Köpenhamn, Helsingfors och Stavanger.

– Kritiken av postmodernismen har också försvagat humanistiska ämnens position i den offentliga debatten, säger han och pekar också på att traditionellt humanistiska studier av klassisk litteratur, musik, bildkonst med mera, har mist sin ställning. Skillnaden mellan finkultur och populärkultur är sedan länge problematisk.

Men Kjell Lars Berge ser framför sig en annan framtid, den han bland annat kommer att berätta om i sin föreläsning:

– Humaniora kan stå inför en ny guldålder – om humanister så vill, säger han.

Föreläsarna i serien i humaniora är alla hedersdoktorer vid Örebro universitet.

Ytterligare två föreläsare

Efter Kjell Lars Berge är det i november dags för Ruth Wodak, professor emerita i diskursanalys vid Lancaster University, att tala om rädslans och hoppet politik.

Sist ut, i januari, är Andrea Lunsford, professor emerita i retorik och engelska vid Stanford University, och hon talar om retoriska strategier för att ta sig an "fake news". Hon berättar också om hur retorik kan hjälpa människor att tala med respekt till varandra.

– Vi vill genom våra hedersdoktorer bidra till förståelsen för humaniora och hur det relaterar till stora samhällsfrågor, säger Marie Gelang, initiativtagare till satsningen.