Invigning av Örebro universitets lokal anpassad för digital salstentamen

Universitetsdirektör Louise Pålsson klippte bandet som hölls av prorektor Anna-Karin Andershed och Petronella Ekström, pedagogisk utvecklare.

Universitetsdirektör Louise Pålsson klippte bandet som hölls av prorektor Anna-Karin Andershed och Petronella Ekström, pedagogisk utvecklare.

Målet med digitala salstentamen är kortare rättningstid, minskad pappershantering, ökad säkerhet och inte minst pedagogisk utveckling av salstentamen som examinationsform.

– Digital salstentamen kan ge nya möjligheter att testa studenternas kunskaper. En sjuksköterskestudent kan till exempel få se ett fiktivt eller autentiskt filmklipp från en vårdsituation. Examinationsuppgiften kan vara att ge förslag på hur man ska hantera situationen utifrån givna mål, berättar Sarah Lombrant, verksamhetsutvecklare.

– Det här ger också möjlighet för kollegialt lärande. Lärarna kan på ett enkelt sätt samarbeta kring tentamensfrågor och skapa en bra frågebank, säger Petronella Ekström, pedagogisk utvecklare.

Sara Lombrant och Petronella Ekström

Sarah Lombrant, verksamhetsutvecklare och Petronella Ekström, pedagogisk utvecklare var nöjda med invigningen.

Universitetsdirektör Louise Pålsson och prorektor Anna-Karin Andershed ser många fördelar med digital salstentamen. 

– En digitaliserad generation som under samma eftermiddag kan umgås med vänner i Almby och i Berlin bör också få examineras digitalt, sa prorektor Anna-Karin Andershed under invigningstalet.

– Örebro universitet är ett lärosäte med höga ambitioner. Ett utvecklingsområde i vår vision är effektiva och smarta arbetssätt. Digital salstentamen är en kvalitetsfråga och ett lysande exempel på hur vi ska jobba vidare med visionen, säger universitetsdirektör Louise Pålsson.

Salen är ljus och luftig och golvet täcks av en heltäckande matta. Tanken är att studenterna ska ha med sig egna datorer. Det går också bra att boka en i förväg, och om något skulle hända med den egna datorn under tentamenstillfället finns det extra att låna. Under nästa vecka börjar de första tentorna att genomföras i lokalen.

Studentkårens ordförande Alexander Duarte Tsegai och vice ordförande Lizette Johansson

Studentkårens ordförande Alexander Duarte Tsegai och vice ordförande Lizette Johansson tycker att det var på tiden att universitetet tar steget till digital salstentamen. De ser fördelarna med rättssäkerhet, effektivare arbetssätt och mindre pappershantering vilket är bättre för miljön.

Sofia Bergbom

– Jag gjorde prova på-tentan. Systemet var enkelt och lättförståeligt. Psykologiämnet vill absolut börja med digital salstentamen, säger universitetslektor Sofia Bergbom.

 

Text och foto: Anna Asplund