Juridiken möter konsten i Örebro

Laura Ervo

Juridiken ställer dörren mot konsten på vid gavel under en internationell rundabordskonferens vid Örebro universitet. – Min förhoppning är att juridiken på sikt ska bli mer tvärvetenskaplig här, säger Laura Ervo, arrangör och professor i rättsvetenskap.

Ett 50-tal forskare från länder som bland andra Kina, Japan och USA samlas i slutet av denna vecka till konferensen The 19th International Roundtable for the Semiotics of Law IRSL 2018. Kopplingen juridik och semiotik är basen, medan årets tema inriktar sig mot konst, brott och brottslingar. Deltagarna representera en rad ämnen, förutom juridik och semiotik, också bland annat kriminologi. Och så konst.

– Juridik och lagstiftning är ingen isolerad företeelse i samhället och konst kan vara ett sätt att för jurister att ta reda på hur människor uppfattar brott, säger Laura Ervo.

Kombinationen juridik och konst är något av en internationell trend, enligt Laura Ervo, och konferensen vid Örebro universitet visar att detta nya också tagit plats i Sverige. En gränsbrytande föregångare är parbildningen juridik och nationalekonomi, två vetenskaper som utbyter perspektiv och teorier sedan länge.

En av deltagarna på konferensen är Kerstin Nordlöf, prefekt och professor i rättsvetenskap. Tillsammans med sin son Afrang Nordlöf Malekian, student vid Konsthögskolan, har hon undersökt hur den fysiska utformningen av en rättegångssal samspelar med själva rättegången. De två ger också förslag på förbättringar när barn är inblandade.

En annan deltagare är Cristina Trenta, docent i rättsvetenskap och forskare i skatterätt, som presenterar sin analys av hur skattebrott förskönas i språket med uttryck som ”skatteparadis” och ”karusellbedrägeri”.

Ett tema i konferensen är hur barn och unga uppfattar lag och rätt. Laura Ervo ger exemplet amerikanska filmer med rättegångar, som är just amerikanska och inte stämmer överens med det svenska förfarandet.

– Här kan det vara jurister som måste förklara allmänheten och unga att så här går det inte till hos oss.

Det är också en växelverkan – att jurister med konsten som förmedlare kan få nya insikter om allmänhetens uppfattning om vad som är rätt och fel har ändrats, vilket kan vara anledning till att förnya lagarna, enligt Laura Ervo.

Text och foto: Maria Elisson