Komplexa processer bakom redovisning

Revisorer och redovisningskonsulter påverkar och formar de mindre aktiebolagens redovisningspraktik genom att föreslå lämpliga lösningar. För att komma fram till sådana lösningar går de igenom långa och komplexa processer för att tolka och bedöma konsekvenserna av olika alternativ. Först därefter presenterar de en lämplig och definitiv lösning för varje enskild klient, visar Karin Seger i sin avhandling i företagsekonomi.

Karin Seger

Karin Seger

– Revisorer och redovisningskonsulter har alltid haft en viktig roll i samhället, men vi vet från tidigare forskning ganska lite om det som sker bakom kulisserna inom revisionsbyråerna. Min forskning handlar om detta, hur revisorer och redovisningskonsulter påverkar och formar de mindre aktiebolagens redovisningspraktik, säger Karin Seger som har doktorerat vid Handelshögskolan.

Hon har i sin avhandling studerat hur ett antal revisorer och redovisningskonsulter reagerade och agerade i samband med införandet av de nya så kallade K-regelverken som innebar att de mindre aktiebolagen var tvungna att välja mellan den förenklade redovisningsstandarden K2 och den förhållandevis komplicerade redovisningsstandarden K3. Valet av standard försvårades av att det så kallade K-projektet pågick under lång tid, och att andra stora förändringar skedde under processens gång.

– Min forskning visar att revisorerna och redovisningskonsulterna spelade en viktig och avgörande roll i den här processen, säger Karin Seger.

De stora revisionsbyråerna har fått mycket uppmärksamhet i media i samband med olika företagsskandaler, och professionen sägs ha förändrats från att utgå från en professionell logik till att allt mer agera utifrån ett kommersiellt synsätt.

– Men min forskning visar att revisorer och redovisningskonsulter först och främst agerar utifrån en professionell logik. Det medför en ständig balansgång mellan den professionella rollen, relationen till klienterna, aspekter kopplade till redovisningskvalitet, och den interna effektiviteten på revisionsbyrån.

Karin Segers resultat visar att revisorer och redovisningskonsulter lägger mycket tid på att tolka innehållet och konsekvenserna av ett visst val.

– Denna tyngdpunkt på att agera professionellt medför långa och komplexa processer, även inom en profession där man anser sig som – och av andra anses vara – expert, säger hon.