Kriminologiprogrammet växer - fem nya tjänster ute

Kriminologiämnet vid Örebro universitet fortsätter att utvecklas. Nu söker vi fler medarbetare som vill utvecklas med oss. Se jobbannonserna lite längre ner!

Sen 2010 har kriminologiämnet erbjudit studenter fristående kurser i kriminologi med mycket högt söktryck. Hösten 2015 startade ämnet ett kandidatprogram i kriminologi, som sedan starten har varit Sveriges mest sökta kriminologiprogram, det vill säga, fyra år i rad, och nu i september 2018, har ämnet även välsökta kurser på avancerad nivå. 

Nästa steg är att starta kriminologiutbildning på forskarnivå. Detta tillsammans med vår målsättning att fördubbla våra externa forskningsanslag för att även i fortsättningen kunna bedriva nationellt och internationellt ledande forskning har gjort att Örebro universitet valt att satsa mer resurser i form av tjänster till ämnet. 

Grunden för kriminologiämnets välgång är självklart de produktiva forskare tillika engagerade lärare som finns i ämnet och som möjliggör högkvalitativ forskning och utbildning.