Kriminologi, socialt arbete och psykologi samarbetar om kurser på avancerad nivå

Henrik Andershed och Britt-Louise Toresson-Blohm.

Henrik Andershed och Britt-Louise Toresson-Blohm

Nytt från och med hösten 2018 är att det blir det möjligt att läsa kurser på avancerad nivå i kriminologi för att ta en magisterexamen i kriminologi vid Örebro universitet. Studenter från socialt arbete och psykologi har sedan tidigare haft den möjligheten, men nu satsar de tre ämnena på kurser på avancerad nivå där studenterna läser tillsammans.

Här kan du hitta läsa mer om kurserna på avancerad nivå gå in på respektive ämne och se kurser under A1N. 

Kriminologi

Psykologi

Socialt arbete 

– På avancerad nivå får studenterna en spetskompetens som de kan konkurrera med på arbetsmarknaden, säger Selma Salihovic, enhetschef i psykologi.

En magisterexamen som är ett år utöver kandidatexamen, ger också möjlighet att söka till universitets forskarutbildningar. Inom socialt arbete och psykologi finns den möjligheten redan idag och till hösten kommer kriminologiämnet att ansöka om rätten att ge forskarutbildning.

– Kriminologiämnet har gått från att ge fristående kurser till att bli ett program. Nu är det dags att vi ger kurser på avancerad nivå och utbildar våra egna doktorander, säger Henrik Andershed

Tanken är att kriminologiämnet ska bli ett komplett ämne som ger utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

– Våra studenter har visat stort intresse att läsa vidare. De som väljer utbildning på avancerad nivå kommer att få djupgående kunskaper inom sitt ämne, säger Henrik Andershed, professor kriminologi och psykologi.

Kurserna ges i respektive ämne men studenterna läser tillsammans. Den kandidatexamen studenten har sedan tidigare avgör vilket ämne som magisterexamen tas.

– Studenterna som läser kriminologi, psykologi eller socialt arbete kommer sannolikt att mötas i yrkeslivet, därför kan det finnas stora fördelar för dem att läsa tillsammans på avancerad nivå, säger Selma Salihovic.

Vinsten med att studenterna från de disciplinerna läser tillsammans är att de kommer från olika bakgrunder vad gäller teori och forskning. Socialt arbete utgår även från ett samhällsvetenskapligt perspektiv medan psykologi och kriminologi har ett beteendevetenskapligt perspektiv.

– Genom att studenterna läser tillsammans kan de dra nytta av varandras kunskaper, bakgrund och synsätt som de har lärt sig på kandidatnivå, säger Britt-Louise Toresson-Blohm, enhetschef för socialt arbete.

Selma Salihovic, Henrik Andershed och Britt-Louise Toresson-Blohm är överens om att i arbetslivet lutar man sig i allt högre grad mot vetenskapen när beslut ska tas i det vardagliga arbetet.

– Det behöver inte vara nyutexaminerade studenter som söker, utan även de som har varit ute i arbetslivet under ett par år och vill fortbilda sig, säger Britt-Louise Toresson-Blohm.

Text: Anna Asplund
Foto: Anna Asplund och Örebro universitet

Studier på avancerad nivå 

Studierna ger fördjupade kunskaper i att analysera, tänka kritiskt och strukturerat och att arbeta med problemlösning. Efter examen kommer studenterna att ha kunskaper och färdigheter i att söka, bedöma och analysera information som kan utgöra beslutsunderlag inom myndigheter, organisationer och näringsliv.