Lena Svensson ska studera hur celler förflyttar sig

Medicinforskaren Lena Svensson har fått 2,8 miljoner från Vetenskapsrådet för att studera en grupp proteiner som styr hur celler förflyttar sig. Kartläggning kan leda till bättre behandlingar av både cancer och autoimmuna sjukdomar som typ 1-diabetes och ledgångsreumatism.

Medicinforskaren Lena Svensson

Lena Svensson.

Cancer som sprider sig till andra delar av kroppen är ett exempel på när kontrollen över cellförflyttningar och vidhäftningar sätts ur spel. Då sprider sig celler från elakartade tumörer vidare i kroppen, antingen genom blodkärlen eller lymfsystemet.

– När en cell förflyttar sig använder den sig av en grupp proteiner, så kallade integriner, för att få fäste och därmed kunna förflytta sig framåt. Genom att studera integriner hoppas vi kunna ge svar på hur en cell förflyttar sig, säger Lena Svensson, forskare i medicin vid Örebro universitet.

Med hjälp av Nobelprisbelönad teknik där man aktiverar enskilda molekylers fluorescens, ska hon följa integrinmolekyler i realtid. Förflyttning av cellerna i kroppen är en relativt snabb process, vilket också innebär att cellerna inte hinner producera nya integriner utan återanvänder de befintliga.

– Genom att kunna följa specifika integrinmolekyler hoppas vi kunna förstå hur dessa fäster och släpper och samtidigt förflyttas inuti i cellen för att kunna återanvändas i andra delar av cellen vid förflyttning, säger Lena Svensson.

Hon kommer också att studera hur signaler som cancerceller skickar till kroppens egna immunceller påverkar deras funktion.

– Kroppens celler kommunicerar mellan varandra och detta kan ske genom att de skickar ut små spröt mellan sig där kan de transportera olika signaler. Vi ska studera hur dessa spröt från cancerceller kan påverka friska immunceller och därmed hämma deras funktion.

Text: Jasenka Dobric