Musikhögskolan kör Live on wheels

På initiativ av Drivhuset anordnade studenter från Musikhögskolan i samarbete med Live@Heart - Live on wheels - en mobil scen som flyttade runt till olika platser i Örebro under festivalveckan.

- Det ger oss en chans att komma ut i verkligheten, att komma ifrån den trygga skolmiljön, säger Olivia Lundberg, student från Musikhögskolan.

Text och film: Anna Asplund