Matematikerprogrammet ledde till utbytesstudier i Moçambique

Adam Lundgren

Adam Lundgren fastnade direkt när han började på Matematikerprogrammet. Han tycker att det är givande att räkna – han får alltid ut något av det när han är klar. Favoritämnet är topologi vilket ledde till utbytesstudier i Moçambique.

– Det som gör topologi så intressant är att det är formen som styr, förklarar Adam Lundgren.

Ett av de vanligaste exemplen inom topologi är munken och örat på en mugg. Det är själva ytan på hålet som är viktig. En munk kan lätt förändras till en mugg om materialet runt hålet förändras. Han tycker att topologi är vackert och kul att arbeta med, eftersom att självklara saker inom matematiken kan se helt annorlunda ut inom topologin.

– Topologi är användbart i flera olika områden, till exempel använde Nobelpristagarna i fysik 2016 topologi för att bevisa sina teoretiska upptäckter.

Det var Adam Lundgrens lärare Holger Schellwat som föreslog att han skulle göra en utbytestermin i Moçambique på Eduardo Mondlane University. Holger Schellwat har tidigare undervisat i Moçambique och visste att universitetet har bra kurser i topologi. Utbytesstudierna skedde genom det internationella utbytes- och stipendieprogrammet Linnaeus-Palme.

– Det var en livsupplevelse att åka på utbytesstudier. Jag har växt som person och fått nya perspektiv.

Han rekommenderar den som ska studera i Moçambique att lära sig grunderna i språket innan utbytesterminen startar. På universitetet klarade han sig ganska bra på engelskan, men utanför pratade de flesta endast portugisiska.

– Det är en fördel att läsa matematik, det är ett universellt språk och jag kunde lista ut sammanhanget under föreläsningarna.

Nöjd med studierna

Nu läser han sista terminen på programmet och han tycker att det har varit tre givande år. Programmets första år har fokus på att räkna matematik. Under det andra året får studenterna lära sig de bakomliggande kunskaperna till olika matematiska uträkningar.

– Vi har fått arbeta med att bevisa varför en regel är som den är, exempelvis varför Pythagoras sats fungerar som den gör.

Det sista året väljer studenterna inriktning mot beräkningsmatematik eller matematisk statisk. Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete.

När han har tagit examen funderar han på att läsa vidare på masternivå inom matematik i Uppsala eller börja jobba med applicerad- eller finansiell matematik.

– En annan tanke är att bli forskarstuderande, det skulle vara kul att fördjupa sig och doktorera inom topologi, säger Adam Lundgren.  

Adam Lundgrens tre tips:

  1. Lås dig inte när du ska välja program. Matematikerprogrammet kan vara rätt för blivande statistiker eftersom att man kan välja den inriktningen.
  2. Du behöver inte vara bäst på matematik för att läsa programmet, men behöver vilja räkna och vara intresserad av ämnet.
  3. Passa på att göra utbytesstudier. Matematik är ett universellt språk som du kan lära dig var som helst.

Text och foto: Anna Asplund

Internationella utbytes- och stipendieprogrammet Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett ettårigt projekt som institutionerna kan söka. Det är ett internationellt utbytes- och stipendieprogram mellan svenska lärosäten och universitet i utvecklingsländer. Sökbara platser höstterminen 2018 finns på Musikhögskolan och Institutionen för Naturvetenskap och Teknik. Ansökan är öppen 1 mars – 15 mars.

Läs mer om internationella utbytes- och stipendieprogrammet Linnaeus-Palme

Nobelpristagare i fysik

2016 valde F. Duncan M. Haldane från Princeton University, en av Nobelpristagarna i fysik, att besöka Örebro universitet i samband med att han tog emot nobelpriset.

Läs nyheten om F. Duncan M. Haldane när han besökte Örebro universitet