Miljöforensik lockade kemilärare från hela landet

Lotta Sartz, Mattias Bäckström och Anna Kärrman.

Lotta Sartz, Mattias Bäckström och Anna Kärrman var med och arrangerade fortbildningsdagen för kemilärare på Örebro universitet.

Miljöforensik, ett okänt begrepp för många kemilärare, men lockande nog för att samla 70 lärare från hela landet till Örebro universitet för en fortbildningsdag.

– För oss är det ett bra sätt att nå ut i samhället och visa upp vår forskning. Lärare i kemi är väldigt intresserade av att lära sig mer och ta del av den senaste forskningen, något de kan ta med sig tillbaka till sina elever, säger Lotta Sartz, lektor i kemi och en av arrangörerna av fortbildningsdagen.

Ellinor Clarke, kemilärare

Ellinor Clarke, lärare i naturkunskap och kemi i Göteborg

För Ellinor Clarke, lärare i naturkunskap och kemi från Göteborg, passade miljöforensiken bra:

– Jag undervisar i naturkunskap och utgår mycket från vardagen.  Det handlar mycket om hållbarhet och kemi i samhället. Miljöforensiken fick mig att välja den här dagen, säger hon.

Den inställningen stämmer väl överens med Lotta Sartz syn:

– Miljöforensik är inte så etablerat hos kemilärare, men passar bra som ingång för elever på högstadiet och gymnasiet. Det är spännande att kunna upptäcka, undersöka och få ett sammanhang och förklaring till varför det är viktigt att ha koll på kemikalier.

Daniel Sund

Daniel Sund, kemilärare på Rudbeckskolan i Örebro.

Daniel Sund har bytt från att vara miljökemist till att bli kemilärare på Rudbeckskolan i Örebro:

– Miljöforensik var nytt för mig och är ett sätt att vidga min kompetens. Jag gillar att det är ett brett begrepp, inriktat på att lösa miljöproblem.

Förutom att bjuda på fortbildning och visa upp forskningen vid Örebro universitetet, finns det ytterligare en positiv effekt av att arrangera fortbildning för kemilärare.

– De flesta deltagarna är gymnasielärare vilket betyder att de har elever som snart kan vara studenter. Om vi lyckas med att visa upp oss på ett bra sätt kan det förhoppningsvis leda till att lärarna pratar gott om utbildningen i kemi vid Örebro universitet. Och förmodligen även andra utbildningar här, säger Lotta Sartz.

Text och foto: Maria Elisson