Ny bok: Musik binder samman och inkluderar

Maria Westvall och Rolf Lidskog.

Maria Westvall och Rolf Lidskog.

Musiken är så mycket mer än bara underhållning. Den binder oss samman och gör att människor blir delaktiga och inkluderade i olika sammanhang. Det är budskapet i den nya boken Migration-Musik-Mötesplatser.

Musikforskaren Maria Westvall vid Örebro universitet har varit redaktör för antologin tillsammans med Uppsalaetnologen Oscar Pripp och Örebrokollegan Rolf Lidskog, sociolog.

Tillsammans har de med ytterligare tre forskare – varav en är Ulrik Volgsten vid Örebro universitet – studerat musikens roll i sex föreningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det gemensamma för föreningarna är att de är bildade på etnisk grund och i studien ingår bland annat finska, gambiska och kurdiska sammanslutningar.

Från flera olika håll

Frågan som ställs i boken är hur samspelet ser ut mellan musik, föreningarnas verksamheter och medlemmarnas engagemang i både den egna föreningen – men även i samhället i stort.

– Vi forskare kommer från olika discipliner eftersom det är viktigt att undersöka det här fenomenet från flera olika håll, säger Maria Westvall.

Det var hon som tog initiativ till projektet, vilket påbörjades 2014 med finansiering från Riksbankens jubileumsfond.

Författarna visar att musiken har en central betydelse i de här föreningarna. Genom att sjunga, spela och lyssna på musik, dansa till och samtala om musik knyts människor samman.

– Det som visas i studien är att musikgenrerna är större än de etniska gränserna. Det finns en dynamik och ett samspel mellan musiker och musikergrupper som inte har något med nationalitet eller kulturell bakgrund att göra, säger Oscar Pripp.

Musik ett sätt att mötas

Visst kan exempelvis en grupp kurdiska musiker bara spela kurdisk musik under ett framförande. Men nästa gång de spelar är det kanske ihop med turkiska musiker och tillsammans blandar de in turkiska tongångar, eller för den delen hiphop eller annan modern musik. Och de som dansar till musiken kan komma från en mängd olika länder.

– Musiken kan vara specifik för ett visst sammanhang men är i sig inte gränsskapande och avgränsande, säger Maria Westvall.

– Alla typer av möten skapas av eller genom någonting. Det vi har visat här är hur musiken inte bara är underhållning utan också ett sätt att mötas. Det behöver naturligtvis inte bara handla om etnicitet utan också om hur exempelvis gamla och unga kan mötas genom musiken, förklarar Rolf Lidskog.

Har stort samhällsintresse

Studien visar även att medlemmarna i föreningarna ofta är engagerade i samhället i övrigt.

– Många av de vi har mött är till exempel nattvandrare, lokalpolitiker eller engagerade i människorättsorganisationer, säger Oscar Pripp.

Text: Mattias Frödén

Redaktörer för antologin Migration-Musik-Mötesplatser – Föreningsliv och kulturproduktion i ett föränderligt samhälle är: Maria Westvall, universitetslektor i musikpedagogik vid Örebro universitet, Rolf Lidskog, professor i sociologi vid Örebro universitet och Oscar Pripp, docent i etnologi vid Uppsala universitet.

Övriga kapitelförfattare är: Ove Sernhede, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, Johan Söderman, docent i musikpedagogik och lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och Ulrik Volgsten, professor i musikvetenskap vid Örebro universitet.