Ny delägare i BioImpakt – målsättningen att kunna återvinna mer avfall

Christer Forsgren, miljöchef och teknisk chef på Stena Recycling International, och Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet

BioImpakt med Örebroprofessorn Per-Erik Olsson i spetsen har fått en ny delägare – återvinningsföretaget Stena Recycling International. Målsättningen är att tillsammans vidareutveckla analysmetoder för att kunna återvinna mer avfall.

– Den här affären är mycket positiv för båda parter, förklarar Christer Forsgren, miljöchef och teknisk chef på Stena Recycling International, och Per-Erik Olsson, professor i biologi vid Örebro universitet.

BioImpakt bildades för två år sedan med stöd av Örebro Universitet Holding AB. Företagets affärsidé är att erbjuda biologiska riskanalyser av till exempel lakvatten, jord eller avfall, men på ett mer detaljerat sätt än de befintliga metoder som finns i dag. De senare kan exempelvis säga att organismer inom ett visst geografiskt område påverkas negativt – fast utan att kunna ange orsaken.

Pekar ut specifikt ämne

Men BioImpakt har utvecklat ett sätt som gör det möjligt att peka ut vilket eller vilka ämnen som är upphovet till varför organismerna påverkas negativt.

– Vi har tagit fram metoder som kan visa att det beror på ett specifikt ämne – kadmium eller zink för att ta några exempel, berättar Per-Erik Olsson.

Tidigare var halten av ett oönskat ämne det enda som avgjorde om avfall kunde återvinnas eller inte. Men en ändring i avfallslagstiftningen gör det numera möjligt att med biologiska tester klassa avfallet efter hur det påverkar miljön. För att ta ett exempel: Provresultat kan visa att bly finns i avfallet, men risken för att det ska spridas är så låg att det inte bedöms som farligt.

BioImpakt kan även erbjuda tester av det här slaget och Per-Erik Olsson sammanfattar de två benen i företaget så här:

– Man kan säga att vi har ett antal gener som ger svaret på vilka ämnen som är problemet. Sedan har vi en annan uppsättning gener som säger om det är farligt eller inte.

Kompletterar verksamheten

Nu är det alltså klart att återvinningsföretaget Stena Recycling International går in som delägare i BioImpakt för att vara med och utveckla bolaget med sin kompetens.

– BioImpakt kompletterar vår verksamhet på ett väldigt bra sätt. De erbjuder oss en metod där råvaror som baseras på avfall kan komma att användas i högre grad än tidigare, säger Christer Forsgren.

Han berättar om de tre stegen i återvinningsprocessen: separering, identifiering och sortering. Hur noga man än är så är inget av stegen hundraprocentigt, vilket betyder att spår av oönskade ämnen alltid kommer att hittas i en återvunnen råvara.

– Det innebär att uttryck som ” fri från” inte funkar i ett cirkulärt samhälle, du kommer att hitta oönskade ämnen överallt. I stället handlar det om tillgänglighet – det avgörande är om det finns risk för att ämnet sprids så att det får en negativ miljökonsekvens. Det är här Per-Eriks metoder kommer in, förklarar Christer Forsgren.

Tidigare samarbete

Företagen har sedan tidigare ett tätt samarbete, BioImpakt har utfört fyra uppdrag åt Stena Recycling. Dessutom blev det nyligen klart att Per-Erik Olsson och forskarkollegerna Jana Jass och Ajay Pradhan beviljades 2,3 miljoner av KK-stiftelsen för att undersöka hur Sverige kan få fram en förenklad klassificeringsmetod för avfall. I det projektet ingår Stena Recycling som ett av tre företag.

Text och foto: Mattias Frödén