Ny samverkanslektor stärker samarbetet med näringslivet inom AI

Tomas Lennvall

Tomas Lennvall, nytillträdd samverkanslektor i datavetenskap.

Örebro universitet är först i Sverige med att rekrytera samverkanslektorer i teknik. – Ökat samarbete med regionens näringsliv ska stärka forskningen och göra företag mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden, säger Tomas Lennvall, nytillträdd samverkanslektor i datavetenskap.

Samverkanslektorat är en strategisk satsning riktad mot näringslivet, i första hand tillverkningsindustrin, logistik- och IT-branschen. Som ny samverkanslektor i datavetenskap kommer Tomas Lennvall att dela sin tid mellan forskning, samverkan och undervisning.

– Tanken är att jag ska fungera som en länk mellan universitetet och näringslivet. Med hjälp av den kompetens som finns här inom teknikområdet ska vi, i samarbete med olika företag, driva och stödja innovationsprocesser inom industrin, säger Tomas Lennvall.

Örebro universitet har redan i dag ett nära samarbete med ett 50-tal företag regionalt.  Samverkanslektorer ska utveckla och bredda de partnerskapen.

– Samarbetet mellan universitet och företag behöver öka generellt för att vi tillsammans ska kunna stärka företagens globala konkurrenskraft genom att dra nytta av forskningsresultat, säger han.

Flera samarbetsformer

Tomas Lennvall disputerade i datavetenskap vid Mälardalens Högskola. Datasystem som utför en specifik uppgift vid en viss tidpunkt, så kallade realtidssystem, är hans specialområde. Han kommer närmast från det svenska forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) där han har haft ett liknande uppdrag – att knyta ihop forskningsresultat inom digitalisering och artificiell intelligens (AI) med industrin.

– Jag har bland annat arbetat med att optimera automationsprocesser inom stålverks- och pappersindustrin. Det rör sig om allt från att effektivisera service med hjälp av rätt information till att minska energiförbrukningen under tillverkningsprocessen, säger han.

I grunden handlar det om att tillsammans med regionens företag utveckla olika typer av tjänster, produkter och processer. Samverkan kommer också, förutom olika samarbetsprojekt, att omfatta kompetensutveckling för de anställda på företag.

– Vi kommer att erbjuda olika utbildningskurser och workshops för företagsanställda. Kurser inom digitalisering och AI är något som företag efterfrågar och som vi på Örebro universitet har kompetens inom, säger Tomas Lennvall.

Forskning och undervisning

I uppdraget som samverkanslektor ingår även egen forskning och undervisning. Tomas Lennvall forskar om Internet of Things (Sakernas Internet) som är ett samlingsbegrepp för alla föremål, från vitvaror till maskiner inom industrin, med inbyggda sensorer och datorer. Mer specifikt intresserar han sig för datasystem som ska beräkna korrekta värden inom fastställda tidsramar och deras tillförlitlighet. I dag finns dessa i bilar, flygplan och inom industrin.

– Det handlar om att få ut mer data från till exempel en industriprocess för att kunna optimera processen. Inom industrin tittar man på allt som påverkar en process, från byggnaden till utomhustemperatur och årstider. Det är de sensorerna, nätverken och lagringen av all data på ett tillförlitligt sätt som jag forskar om.

Tomas Lennvall beskriver sig själv som en problemdriven forskare. Han har också arbetat med datakommunikation och kommer att hålla i datakommunikationskursen för högskole- och civilingenjörer.

– Jag gillar att se hur forskningsresultat kan hjälpa till att lösa problem i praktiken och jag hoppas att fler industriföretag i framtiden kommer att se Örebro universitet som en viktig samarbetspartner. Ökad samverkan inom tekniksektorn kommer att gynna både företag, forskare och studenter, säger Tomas Lennvall.

Text och foto: Jasenka Dobric