Nya lärare på lärarutbildning delar med sig av färsk erfarenhet av skolan

Caroline Dedorson, förskollärare och adjungerad adjunkt.

Caroline Dedorson, förskollärare och adjungerad adjunkt.

Lärare med dagsfärsk erfarenhet av att arbeta i skolan är nu på plats som lärarutbildare på Örebro universitet.
– Jag vet inget annat lärosäte som satsar med sådan bredd som vi, säger Ann Öhman Sandberg, projektledare för Framtidens lärarutbildning.

Så gott som alla 13 av de adjungerade adjunkterna är igång med att undervisa på lärarutbildningen. De har sin anställning kvar hos sina huvudmän, men delar sin arbetstid mellan att vara lärarutbildare och lärare på sina ordinarie arbetsplatser.

– Det gör stor skillnad för våra studenter att få ta del av färsk erfarenhet från skolan. Verksamma lärare kan tillföra den professionskunskap som många efterfrågar, säger Ann Öhman Sandberg.

Hon hänvisar till kritiken som hävdar att lärarutbildningen har blivit för akademisk vilket gör att nyutbildade lärare har blivit sämre på att klara av hantverket i klassrummet.

De adjungerade adjunkterna ska inte ersätta den undervisningen som lektorerna på universitet ansvarar för, utan vara ett komplement

En konsekvens av satsningen på adjungerade adjunkter är att studenterna får mer lärarledd undervisning.

En första avstämning ska göras efter julhelgen och en fortsättning är planerad till nästa läsår.

– Min förhoppning är att vi ska behålla de adjungerade adjunkterna och jag vet att det finns ett stort intresse bland lärare på skolor för att undervisa på universitetet, säger Ann Öhman Sandberg.

Caroline Dedorson, förskollärare

 

Caroline Dedorson tog sin lärarexamen på Örebro universitet 2012 med matematik som huvudämne.

Men hon valde att börja jobba på en förskola i Vivalla med islam som profil. Det var en slump eftersom hon hade små barn och förskolan låg nära hemma. Det var en utmaning men enligt henne också en fantastisk barngrupp. Det finns så mycket förutfattade meningar om Vivalla, konstaterar hon

Sedan två år tillbaka jobbar hon på förskolan Väster park med uppdrag som utvecklingsledare, och nu även som adjungerad adjunkt knuten till förskollärarutbildningen.

Hon ser att hon kan bidra till utbildningen med sin direkta erfarenhet av praktiken och av olika kulturer, med matematik och digitala verktyg.

Eva Zetterberg-Pettersson, lärare i engelska:

 

Eva Zetterberg-Pettersson är i grunden lärare i engelska och franska, och blev klar med sin utbildning 1993.

Efter examen fortsatte hon som adjunkt vid dåvarande Mitthögskolan i Sundsvall, och blev sedan doktorand vid Uppsala universitetet där hon disputerade på amerikansk litteratur.

Efter det valde hon att bli gymnasielärare på Ullvigymnasiet i Köping i sju år för att sedan åter ta klivet in i universitetsvärlden som vikarierande lektor på Örebro universitet. Nu har hon sin bas på Komvux i Örebro i kombination med att vara en del av satsningen på adjungerade adjunkter knuten till lärarutbildningen.

På Örebro universitet undervisar hon i engelsk språkdidaktik för studenter som läser till grundlärare och gymnasielärare. Hon är också kopplad till praktiknära forskning i engelska, så kallad aktionsforskning, som utmärks av att man utgår från undervisningen i det enskilda klassrummet för att sedan systematisera erfarenheterna för att hitta konkreta metodiska förbättringar. Hon är också engagerad i arbetet med ett förnya den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, för grundlärarutbildningen.