Örebro universitet i nationell kampanj för att fler ska välja att bli lärare

Sverige har en akut lärarbrist och Örebro universitet är ett av 14 lärosäten som nu går samman i ”Jag är lärare”, en unik satsning för att öka antalet sökande till lärarutbildningen och förändra synen på yrket.

– Vi har samma mål – att fler ska välja att läsa till lärare. Därför är det naturligt att göra en gemensam, nationell satsning. Lärare är avgörande för att ge våra barn och ungdomar bra förutsättningar för sin utbildning – och som medborgare. För universitetet är satsningen en del i att ta ett samhällsansvar, säger Krister Persson, ordförande i lärarutbildningsnämnden vid Örebro universitet

Enligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet.  Det är nästan dubbelt så många som idag tar lärarexamen.

Satsningen ”Jag är lärare” är den första gemensamma rekryteringskampanjen till lärarutbildningen. Fjorton universitet och högskolor från olika delar av landet deltar.

Den gemensamma kampanjen vidgar synen på vilka egenskaper som behövs för att vara lärare, med målet att fler ska identifiera sig med yrkesrollen. Syftet är att nå de människor som vanligtvis inte söker sig till lärarutbildningen och att få fler att överväga att bli lärare. 

– Det finns massor av människor som har en förmåga att entusiasmera andra, som får folk att samarbeta, som är bra på att peppa och lyssna. De kanske inte ser sig som lärare, men de har viktiga egenskaper. Det är dessa människor vi vill nå, för de behövs i skolan, säger Krister Persson

Om ”Jag är lärare”

Kampanjen ”Jag är lärare” är en nationell satsning för att få fler att välja att utbilda sig till lärare. Den visar de personliga egenskaper som lärare har. Utvalda ambassadörer för kampanjen är Adam Tensta, Melika Zakariae och Klara Svensson. Dessa tre personer delar många egenskaper med en lärare och är inspirationskällor för många.