Örebro universitet viktig del i nya miljonsatsningen på AI

Amy Loutfi.

Amy Loutfi, forskningschef för AASS på Örebro universitet, leder arbetet med Smarter.

Artificiell intelligens, AI, är framtiden. Regeringen vill att Sverige ska ta en ledande roll i utvecklingen och satsar 40 miljoner kronor på ett nytt AI-initiativ. Ett av lärosätena som ska leda arbetet är Örebro universitet. "Jag är mycket glad att universitetets AI-forskning håller så hög klass", säger rektor Johan Schnürer.

Regeringen meddelade sitt beslut i går, torsdag. Totalt 40 miljoner kronor ska under 2018 och 2019 satsas på vidareutbildning inom AI. Projektet går under namnet AI-Sweden.

Chalmers tekniska högskola har fått i uppdrag att koordinera satsningen, som också ska ledas av Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Umeå universitet – och Örebro universitet.

Ett kvitto på att forskningen i Örebro håller hög kvalitet, menar rektor Johan Schnürer:

– Jag är mycket glad att universitetets AI-forskning håller så hög klass att vi blir en del av denna viktiga regeringssatsning med andra ledande lärosäten. Den kommer att betyda mycket för både grundutbildning och vår samverkan med näringsliv och offentliga aktörer, säger Johan Schnürer.

Smarter - en viktig utbildningssatsning

En viktig förklaring till varför just Örebro universitet får vara med och leda AI-initiativet är satsningen på Smarter, behovsanpassade kurser för företagare i AI och autonoma system. Amy Loutfi, som är forskningschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem vid Örebro universitet, ansvarar för arbetet med Smarter.

– Kombinationen av högkvalitativa resultat inom AI och en kritisk massa av forskare har satt Örebro universitet på kartan. AI-Sweden är en naturlig förlängning av det arbete vi gör för att uppnå samproduktion med industrin, säger Amy Loutfi och lägger till:

– Redan i dag har vi ett pilotprogram inom kompetensutveckling. Att hitta synergieffekter mellan dessa insatser kommer att komma till gagn för samhället, som bättre behöver förstå AI och vad AI kan göra för näringslivet.

Regeringen imponerad av Örebro universitets AI-arbete

Tidigare i år besökte näringsminister Mikael Damberg (S) Örebro universitet för att lära sig mer om lärosätets arbete med AI. Även han var imponerad och betonade vikten av att satsa på vidareutbildning.

– Jag tror verkligen att detta är vägen framåt för Sverige. Det kommer att ta för lång tid om vi ska vänta på nyexaminerade AI-specialister, för det här racet går nu. Det är viktigt att vi jobbar med vidareutbildning av dem som redan är i arbetslivet och är duktiga på sina områden, sa Mikael Damberg.

Detta är precis varför regeringen nu genomför sin satsning, förklarar Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning:

– Satsningen är en avgörande investering för framtiden. För mig är det oerhört viktigt att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet inom ett så aktuellt område som AI. Inte minst eftersom kompetensförsörjningen är grunden för svensk innovations- och konkurrenskraft, säger hon till regeringen.se.

Text och foto: Jesper Eriksson