Örebroforskare tar fram program för ökad integration

Forskaren Metin Özdemir

Metin Özdemir

Örebroforskare har fått 22 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att göra det enklare för unga flyktingar och deras föräldrar att komma in i det svenska samhället.

Forskarna ska ta fram två program för flyktingar, ett för ungdomar och ett för föräldrar. Programmen ska ge en förståelse för hur samhället fungerar och verktyg för att klara skolan. Detta kombineras med att ungdomarna får sätta upp personliga mål.

–Vi kan hjälpa dem att hitta motivation istället för att fokusera på hinder och problem, säger Metin Özdemir, forskare i psykologi vid Örebro universitet.

Han leder forskningsprogrammet, som är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska institutet, Umeå universitet och Folkhälsoinstitutet i Norge.

Utvecklas tillsammans med lärare och skolpsykologer

Grunden är klar men programmen ska utvecklas, testas och utvärderas och forskarna kommer att göra det i samarbete med lärare, skolpsykologer och socialarbetare. 

–Vi kommer att ta hjälp av experter men också av invandrare som har bott en tid i Sverige. De får berätta vilka utmaningar de stått inför och vilka strategier de har använt för att klara sig, säger Metin Özdemir.

–Det kan handla om praktisk hjälp. Att föräldrar, som inte kan hjälpa sina barn med läxor, vet vart de ska vända sig för att få stöd. Men det kan också handla om relationer och hur och var man kan lära känna nya människor.

Projektet pågår i sex år och kommer inkludera 1 000 flyktingar. 

Text och foto: Linda Harradine