Örebroprofessor invald i Umeå universitets styrelse

Amy Loutfi.

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi och forskningschef för Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, har utsetts till ny ledamot i Umeå universitets styrelse.

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi, är ny ledamot i Umeå universitets styrelse. – Det är ett ärofyllt uppdrag som jag ser fram emot, säger hon.

Universitetsstyrelsen är universitetens högsta beslutande organ. Styrelsen består av rektor, åtta externa styrelseledamöter utsedda av regeringen plus tre företrädare för lärarna och tre för studenterna. De åtta ledamöterna är representanter för samhälle och näringsliv.

– Det är en fantastisk möjlighet att lära sig mer om hur ett lärosäte fungerar och samtidigt bidra med mina erfarenheter och kunskap inom robotik och artificiell intelligens, säger Amy Loutfi om sitt nya uppdrag.

Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten vid Umeå universitet. Den beslutar bland annat om fördelningen av resurser inom universitetet och överlämnar årsredovisning och budgetunderlag till regeringen.

– Vi kommer att arbeta strategiskt med utvecklingen av Umeå universitet. Jag tror att utvecklingen av AI har blivit allt viktigare för lärosäten runt om i landet och jag ser möjligheter till tvärvetenskapliga satsningar där AI kan stärka andra forskningsområden, säger hon.

Amy Loutfi tillträdde som styrelseledamot i september och hennes mandatperiod sträcker sig fram till april 2020.