Örebroprofessor ny vice ordförande för miljösociologin internationellt

Rolf Lidskog.

Vid Internationella Sociologförbundets världskongress i Toronto i juli valdes Rolf Lidskog, professor i sociologi, till vice ordförande för miljösociologins forskningskommitté.

Internationella Sociologförbundet (International Sociological Association, ISA) bildades redan 1949 på UNESCO:s initiativ och samlar sociologer från hela världen. Totalt har organisationen 56 forskningskommittéer och Rolf Lidskog är vald till ny vice ordförande i kommittén för Environment & Society.

– Det känns hedrande att få förtroendet och det är väldigt roligt att vi miljösociologer vid Örebro universitet har en sådan framskjuten position i dessa sammanhang, säger han.

Forskningskommittén för Environment & Society arbetar med att sprida kunskap om miljösociologi. De arbetar också med att stärka nätverk mellan miljösociologer och att arrangera konferenser och workshops där miljösociologer från olika länder kan mötas.  

– Vår kunskap är särskilt efterfrågad i dag när miljöproblemen hopar sig och länder och organisationer söker efter lösningar som fungerar i praktiken.

Som vice ordförande ska Rolf Lidskog, tillsammans med styrelsens arbetsutskott, leda kommitténs arbete fram till 2022. Ny styrelse väljs vid nästa världskongress som hålls i Melbourne om fyra år.