Örebrostudenter får stipendium för uppsats i hållbar utveckling

Studenten Sofia Lindh

Sofia Lindh fick ta emot Healthy Building Forum som tilldelades henne och Hugo Jakobsson.

Under sin sista termin på programmet högskoleingenjör, byggteknik gjorde Sofia Lindh och Hugo Jakobsson ett examensarbete om hållbar utveckling för Skanska. Arbetet blev så bra att de fick ta emot stipendium från Healthy Building Forum.

 – Det var helt oväntat. Vi hade inte skickat in vår uppsats till Healthy Building Forum utan det måste ha varit någon av lärarna som har gjort det, säger Hugo Jakobsson.

Examensarbetet är kopplat till hur byggbranschen påverkar klimatet. Enligt en rapport om från Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien är klimatpåverkan under själva byggtiden större än man tidigare trott. 50 procent av påverkan på klimatet sker under byggprocessen och 50 procent när byggnader tas i drifts. Tidigare har man trott att förhållandena varit 15 procent under byggprocessen och 85 procent under driftsfasen.

– Byggbranschen måste se över sitt arbete med att välja klimatsmart material, säger Sofia Lindh.

Studenterna undersöker i sitt examensarbete vilken klimatinformation Skanskas underleverantörer kan ge som underlag för klimatsmarta val. De kontaktade 24 företag och bad dem svara på en enkät – och de fick hög svarsfrekvens, 79 procent.

– Det här är på riktigt. Företaget kan ha nytta av vårt arbete eftersom Skanskas vision är att nå klimatneutralitet år 2050, det vill säga att ha noll miljöpåverkan i byggprocessen, säger Hugo Jakobsson.

Det var genom Skanskas program för universitetsstudenter, Skanska P³, som Sofia Lindh kom i kontakt med företaget under sitt sista år universitetet. Eftersom hon redan hade kontakt med bolaget var det naturligt att göra examensarbetet där.

– Jag sökte till Skanska P³ och kom in. Det är företagets sätt att slussa in studenter i organisationen, säger Sofia Lindh.

Ute i arbetslivet

Sofia Lindh och Hugo Jakobsson tog examen i somras. Sofia Lindh jobbar som produktionsingenjör på Skanska där hon arbetar med att se över produktionen av bostäder och har en biträdande arbetsledarroll. Målet är att bli arbetsledare. Det som tilltalar med yrket är att byggprocessen är kreativ där det visuellt går att se hur arbetet går framåt. Arbetsmiljön är dynamisk där utearbete varvas med arbete inomhus.

– Bara för att jag har en utbildning är inte rustningen klar. Byggbranschen är ett lagarbete där alla behövs och jag får ny kunskap hela tiden, säger Sofia Lindh.

Hugo Jakobsson

Hugo Jakobsson.

Hugo Jakobsson jobbar som arbetsledare på Tranab i Örebro.

– Utbildningen har gett mig en bra grund och jag kommer ständigt tillbaka till saker jag har lärt mig på universitetet. Mycket kunskap sitter i bakhuvudet som jag har nytta av, säger han.

Stipendiet från Healthy Building Forum var på 5 000 kronor vardera.

Text: Anna Asplund
Bild: Privat