Rapp som livlina - patienter tryggare och mindre ensamma efter operation

Karuna Dahlberg

Karuna Dahlberg

När patienter har en direkt länk till rätt enhet inom sjukvården får det dubbel effekt - patienterna känner sig tryggare och mår bättre samtidigt som sjukvården kan blir mindre dyr. Det visar Örebroforskaren Karuna Dahlberg som har utvärderat den digitala lösningen Rapp i sin avhandling.

Professor Ulrica Nilsson berättar mer om Rapp i ett seminarium arrangerat av Dagens Nyheter i Almedalen: Patienttrygghet och deltagande i vården – blir det verklighet genom IT-lösningar och digitalisering?

Läs mer om Rapp 

– Patienter sover bättre, känner sig tryggare och har mindre yrsel och smärta bland annat, säger Karuna Dahlberg, forskare i omvårdnadsvetenskap och specialistsjuksköterska inom intensivvård.

Ungefär 70 procent av alla operationer i Sverige är dagkirurgi. Det betyder att ungefär två miljoner patienter per år kommer till sjukhuset för operation, vårdas en kort tid och åker hem samma dag. 

Rapp, Recovery Assessment by Phone Points, är en app som patienter får använda under två veckor efter operation. Varje dag får de svara på 24 frågor om till exempel smärta, operationssår och huvudvärk. Dessutom kan de be en sjuksköterska på enheten där de opererades ringa dem om de har frågor.

En oro att det skulle bli dyrt

Karuna Dahlberg har gjort en studie med 1 000 patienter där hälften fick använda Rapp och hälften fick den vård som var rutin på den enhet där de opererats. Studien visar att Rapp inte bara gör att patienter rapporterar en bättre återhämtning utan kan också vara kostnadseffektiv. 

– Det fanns en oro att det skulle bli dyrt för sjukvården att använda Rapp – att fler patienter skulle be om kontakt och söka vård eftersom appen gör det enklare, säger Karuna Dahlberg. 

Men istället visar utvärderingen att båda patientgrupperna sökte lika mycket vård. Patienter som inte har tillgång till Rapp har lika många frågor men de måste hitta en annan väg för att få kontakt. 

– Framför allt blir det fler besök till akutmottagningar och till mottagning. Därför blir sjukvården mindre dyr om fler använder Rapp, säger Karuna Dahlberg.

Ensamma när de kommer hem

Capio läkargruppen i Örebro har redan Rapp och flera landsting har visat sig intresserade av den. Karuna Dahlberg hoppas att fler börjar använda verktyget.

– Många patienter tycker vården är bra på sjukhuset men känner sig ensamma och utelämnade när de kommer hem. De känner sig osäkra och vet inte vad som är normalt och vad de kan förvänta sig efter en operation. 

– En patient beskrev Rapp som en livlina. Det tycker jag säger mycket. 

Rapp är framtagen av Örebroprofessorn Ulrica Nilsson i samarbete med företaget Nethouse och även om fokus har varit på patienten är det också ett viktigt verktyg för sjukvården för att följa upp och utvärdera vården. 

Text och foto: Linda Harradine